Hundparker

Av grönområdena i Sibbo är två för tillfället helt reserverade för hundar. I de inhägnade hundparkerna får hundarna springa och leka fritt under ägarnas uppsyn. Hundparken i Nickby ligger på Klockarbackastigen och parken i Söderkulla på Torpbacken.

Sibbo kommun erbjuder tillsammans med TiksPac Ab och lokala företag avgiftsfria hundbajspåsar till kommuninvånarna. Du kan plocka med dig miljövänliga påsar från 20 ställen runt om i Sibbo.

Tio stationer med avgiftsfria hundbajspåsar finns utplacerade i Nickbyområdet. I södra Sibbo finns det också tio stationer. Du hittar stationerna via kartlänkarna. Sibbo kommun ser till att det finns påsar på stationerna. Ifall påsarna tar slut, kan du anmäla det till Sibbo Info.

Genom att dela ut gratis hundbajspåsar vill Sibbo främja en renare närmiljö. Vid kommunens grönområden jobbar man för en hållbar utveckling. Målet är en trivsam, trygg och mångsidig boendemiljö med god service för olika åldersgrupper.

Gör så här

  • ORDNINGSREGLER FÖR HUNDPARKEN, Parken är ett officiellt rekreationsområde för hundar, vilket tillhandahålls av Sibbo kommun. Kommunen ansvarar inte för skador som inträffar på området.
  • HUNDEN FÅR VARA LÖS, eftersom hundar har rätt att leka. Försäkra dej dock om att din hund kommer överens med andra hundar.
  • TA INTE EN ARG, SJUK ELLER BRUNSTIG HUND TILL HUNDPARKEN, eftersom det kan bli en besvärlig upplevelse för alla parter. Se till att hundens vaccineringar och avmaskningar är i ordning.
  • KASTA INTE STENAR ELLER KÄPPAR OCH TA INTE MED EGNA LEKSAKER, eftersom leken kan bli för våldsam.
  • DU ANSVARAR I FÖRSTA HAND ALLTID SJÄLV FÖR DIN HUND, varför du också ska beakta att det finns skilda inhägnader för små och stora hundar.
  • DU ANSVARAR SJÄLV FÖR DINA KLÄDER, eftersom hundars lekar ibland är stökiga och smutsiga.
  • HÅLL OMRÅDET RENT, genom plocka upp bajset efter din hund. Hundparken får ej användas som toalett för hunden.
  • KOM IHÅG NATTFRIDEN, och se till att hunden inte skäller och stör nattfriden under tiden 22–7.
  • HÅLL PORTARNA STÄNGDA