Privata daghem

Bild: Suvi Suovaara

Familjen kan om de så önskar, ansöka om en plats inom småbarnspedagogik även på ett privat daghem.

De privata daghemmen finansieras med antingen servicesedel eller stöd för privat vård. I presentationen över serviceställen här bredvid, nämns vid varje daghem vilkendera finansieringen som gäller på daghemmet.

Ifall familjen har behov av att anlita ett daghem i grannkommunen, går det att höra sig för om möjlighet till det av sakkunnig inom småbarnspedagogik. Hen svarar också på frågor gällande servicesedeln.

Gör så här

Ansök direkt till det privata daghemmet med den privata serviceproducentens ansökningsblankett.

Stöd för privat vård och kommuntillägg ansöker du hos Fpa

  • Ansök om stöd för privat vård och kommuntillägg på Fpas blankett WH 1r (Stöd för privat vård av barn).

För vem och på vilka villkor

Kommuntillägg för privat vård betalas då familjen väljer en privat producent för småbarnspedagogik.

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Barnets vårdnadshavare ingår avtal om småbarnspedagogik med en privat serviceproducent. Du kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för småbarnspedagogikavgifter för ditt barn. Stödet omfattar vårdpenning, vårdtillägg enligt familjens inkomster samt eventuellt kommuntillägg. Kommunen betalar kommuntillägget. Om din kommun använder servicesedlar kan du ansöka dessa.

Stödet betalas direkt till den av vårdnadshavarna valda tjänsteproducenten av småbarnspedagogik som kommunen har godkänt.

Servicesedelproducenterna följer Sibbo kommuns regelverk för servicesedlar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961128

E-tjänst