Baskarta

Kommunen skaffar och upprätthåller en baskarta för planläggningens behov. Baskartan kan även användas som underlag för olika planer, till exempel situationsplaner. Baskartan fås som dwg- och pdf-fil.

Gör så här

Du kan beställa baskarta i Mina tjänster. Välj "Kartor och geodata" och därifrån "Bäställning av baskarta".

Priserna för materialbeställningar ser du på sidan Taxor för kartmaterial.

E-tjänst