Den kommunala servicen sommaren 2024

Kundbetjäning och Sockengården

Ämbetsverkets kanslier och förvaltningsbyggnaden Sockengården, Klockarbackavägen 2, är stängd 20-21.6-2024 och 1.7–2.8.2024.

Sibbo kommuns kundtjänst SibboInfo Nickby, som även ansvarar för kommunens växel, HRT:s serviceställe och FPA:s distansservice är öppet under hela juli månad. SibboInfo betjänar i samma utrymmen som Nickby huvudbibliotek mån.-tors. 8–16, fre. 8–14.

SibboInfo Söderkulla är stängd fr.o.m midsommar till början av augusti, dvs från 24.6 t.o.m 2.8.2024. Samma vecka då skolan börjar, 5-9.8.2024, betjänar vi hela veckan också i Söderkulla må-to 8–16, fre 8-14.

Laddningen av HRT:s skolkort börjar i Nickby serviceställe den 1.7.2024.

Protokollen finns framlagda på kommunens allmänna informationsnät www.sibbo.fi. Kommunens registratur är öppen som normalt även under sommaren.

Skoltransport

Skoltransportens servicenummer stänger på fredag 25.6.2024 kl. 13. Servicenumret betjänar kunder 1.8-8.8.2024 på vardagar kl. 12-14, men serienumret är stängt 9.8.2024. Samma sommaravbrott gäller för skoltransportförfrågningar via Mina tjänster.

Servicenumret betjänar kunder igen normalt fr.o.m. 12.8.2024, på vardagar kl. 12-13.

Anmälan till skolan (Anmälan till grundläggande utbildning) kan skickas via Mina tjänster under hela sommaren. Observera dock att ansökningar som lämnats in under juli månad behandlas från och med 1.8.2024.

Skolåret inleds torsdag 8.8.2024.

Biblioteken

Sibbo bibliotek har sommaröppet 1.6–31.8.2024 enligt följande:

Huvudbiblioteket

mån.– tors. 9–19
fre. 9–16
lör. stängt.

Midsommaren
tors. 20.6. 9–16
fre. 21.6 stängt

Söderkulla bibliotek

mån.–ons. 10–18
tors.–fre. 10–16

Meröppetbiblioteket

mån.–ons. 7–10 & 18–21
tors. 7–10 & 16–21
fre. 7–10
lör. 7–14
sön. 10–14

Midsommaren
tors. 20.6  betjäningstider 10–16, meröppet 7–10 & 16–18
fre.-lör. 21–22.6 stängt

Sibbo institut

Sibbo institutets kansli är stängt 6.6–31.7.2024. Telefonbetjäningen (tfn 09 2353 6004) är stängt 24.6–31.7.2024.

Daghemmen och förskolorna

Unden dejourtiden, 1.7 – 28.7.2024, håller bara de dejourande daghemmen öppet.

Dejourerande daghemmen i Sibbo är:

Söderkulla område: Mäntymäen päiväkoti (Tallbackavägen 3, 01150 Söderkulla)

Nickby område: Nickby Gårds daghem (Tegvägen 8, 04130 Sibbo) och Villa Solåker (Norra Skolvägen 3 B, 04130 Sibbo)

Daghemmen och förskolorna börjar sin verksamhet i egna utrymmen fr.o.m. måndag 29.7.2024

Daghemsföreståndare under dejourtiden:

vk 27

Mäntymäen päiväkoti: Iku Blomqvist 050 520 6456
Nickby Gårds daghem och Villa Solåker: Camilla Sundberg 040 357 6767

vk 28

Mäntymäen päiväkoti: Raija Aromäki 040 193 5790
Nickby Gårds daghem och Villa Solåker: Annika Rämäkkö 040 193 8743

vk 29

Mäntymäen päiväkoti: viceföreståndare Tiina Siira 050 505 9973
Nickby Gårds daghem och Villa Solåker: Annika Rämäkkö 040 193 8743

vk 30

Mäntymäen päiväkoti: Riitta Olander 040 350 5287 och viceföreståndare Kaisa Höglund 050 518 9735
Nickby Gårds daghem och Villa Solåker: Riitta-Kaisa Kosonen 050 431 0210

Parkmåltid

3.6–2.8.2024 vardagar kl. 10–13. Lunchen serveras kl. 11.30-12.00.

Söderkulla: Tasträsk bystuga, Tasbyvägen 22 01150 Söderkulla
Nickby: Wessman-huset, Stora Byvägen 8 04130 Sibbo

Kommunen bjuder alla under 18-åriga barn och unga på gratis sopp- eller gratänglunch. Barn under skolåldern äter tillsammans med sin vårdnadshavare eller annan ansvarsperson.

Kom ihåg att ta med egna kärl. Mer information om parkmåltiderna på den här länken.

Nickby ungdomsgård

Öppethållningstider i juni (för alla åldrar)
Mån. 16–21
Ons. 16–21
Fre. 16–22

Öppethållningstider i juli (för alla åldrar)
Mån. 13–21

Ti 8-16
Ons. 13–21

To 8-16
Fre. 14–22

Nickby ungdomsgård är stängd 1-20.8.2024

Ungdomsutrymmet Pleissi

Öppethållningstider i juni
Mån. 16–21
Ons. 16–21
Fre. 16–22

Ungdomsutrymmet Pleissi är stängd 1.7–20.8.2024

Idrottstjänster

Allaktivitetshallen, även motionssal stängt 21.6-4.8.2024.

Parkgymnastik 4.6-29.8.2024. Tisdagar i Söderkulla kl. 18-19 (adress: Söderkulla skolväg 3, konstgräsplan) och torsdagar i Nickby kl. 18-19 (adress: Klockarvägen 2, gräsområde). Avgiftsfri, ingen anmälning, väderreservation, eget underlag.

Ledd träning vid utegymmet i Nickby (adress: Idrottsvägen 1) på måndag 17.6, 1.7, 15.7, och 29.7 kl. 10-11 och 17–18. Avgiftsfri, ingen anmälning, väderreservation.

Skärgårdsutfärd till Norrkullalandet 16.7.2024. Mer information via Idrottstjänsternas Insagram, Facebook och hemsidan. Anmäla dig senast den 9 juli: Saaristoretki / Utflykt i skärgården 16.07.2024 (klo/kl. 9.30-14.30) (office.com)

I Sibbo erbjuds orienteringskontroller och orienteringsbanor i terrängen fritt tillgängliga för alla under sommarmånaderna. I juni flyttas kontrollerna till nya platser. Orienteringskartor kan skrivas ut från Sibbos webbplats eller hämtas från SibboInfo eller bibliotek. Från biblioteket kan du låna en kompass med bibliotekskortet. De fasta kontrollerna är på plats under sommarsäsongen fram till den 15 oktober. Under vinterperioden samlas kontrollerna in för förvaring.

Motionsådgivning erbjuds hela sommaren. Om du önskar ett mer aktivt liv, förbättra din kondition eller börja med motion men inte vet var du ska börja, kontakta:

idrottskoordinator tfn 050 382 6990 (rådgivning för vuxna) eller
idrottsinstruktör tfn 040 619 0578 (rådgivning för barn och unga)

Coworking-rum i Söderkulla gård

Sibbo kommuns coworking-rum i Söderkulla gård är stängda 3.6-1.9.2024 p.g.a. sanering och lätt renovering.

Byggnadstillsynen

I lovberedning och anknytande rådgivning är det uppehåll 1.7 – 4.8.2024.

Byggnadsinspektörernas telefondejour har öppet under de här veckorna måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10–11 enligt följande:

1.7-12.7.2024 Juho Eskelinen, tfn 050 476 9467
1.7-17.7.2024 Jenny Isaksson, tfn 040 191 4523
15.7- 4.8.2024 Olli Törne, tfn 050 071 7263

Sibbo Vatten

Sibbo Vattens fakturering är stängt under tiden 5-22.7.2024.

Felanmälningar tfn 050 554 4538.

Teknisk jour 24 h

Telefonnummer 050 554 4538. Numret tar emot brådskande ärenden som gäller byggnader i kommunens användning, (exempelvis vattenläckage, elavbrott eller vandalism som kräver direkta åtgärder med mera).

Jouren tar inte emot icke-brådskade ärenden. Icke-brådskande ärenden kan skickas till lokalitetsförvaltningsenhetens mail: toimitilat@sipoo.fi.

Kommunens fastigheter

Felanmälningar angående kommunens fastigheter, tfn 050 554 4538.

Mätningstjänster och tomter

Mätningstjänster är stängt 1.7 – 28.7.2024. Inga byggnadstillsynsmätningar kommer att utföras under denna period.

I marksköp- och markanvändningsavtalstjänster är det uppehåll 20.7- 7.8.2024

I försäljningen av småhustomter är det uppehåll 28.6 – 28.7.2024

Tjänster gällande av företagstomter är stängda 4-17.7. ja 24-29.7.2024

Det är uppehåll i placeringstillstånd, adressanvisningar och markägartillstånd 8.7–28.7.2024.

Biståndspunkten

Sibbo Kommuns biståndspunkt på gamla Sockengården har stängt 24.6-12.8.2024. Öppet nästa gång tisdag 13.8.2024.

Navigatorn Sibbo

Navigatorn Sibbo har stängt 19.6-12.8.2024. Öppet nästa gång tisdag 13.8.2024.

Sysselsättningstjänsternas kontor

Sysselsättningstjänsternas kontor har stängt 19.6-26.6.2024.

Invandrartjänsterna

Handledningspunkten i Nickby är stängd 24.6.2024.

Handledningspunkten i Söderkulla är stängd 19.6 och 24.7.2024.

Senast uppdaterad 14.06.2024