Gator och trafik

Inom Sibbo kommuns gränser finns det totalt cirka 980 km gator och vägar. Kommunen upprätthållet cirka 75 km (8 %) av dem. 220 km (22 %) är allmänna vägar som upprätthålls av NTM-centralen i Nyland. Cirka 685 km (70 %) är enskilda vägar

Med trafikplanering avses planering av leder och arrangemang så att trafiken löper smidigt och säkert. Trafikplaneringen har som uppgift att bland annat planera trafiksystem i samband med planläggningen, främja och utveckla förutsättningar för gång- och cykeltrafiken samt utveckla kollektivtrafiken.

Du kan ge respons om vinterunderhållet av allmänna vägar på
Trafikens Kundservice

Bild: Suvi Suovaara

Vanliga frågor och svar

Är det någonting med Sibbo du funderar på? Kolla webbsidan Vanliga frågor om du kunde hitta svaret där! På den här sidan har vi samlat frågor per ämnesområde som ofta ställs till oss.

Frågor och svar

Ge anonym respons

Med denna blankett kan du ge anonym respons till Sibbo kommun genom att klicka på knappen ”Jag vill ge respons” nedan.

Vi svarar inte på meddelanden som skickas via denna responskanal. Om du vill ha ett svar kan du lämna in respons eller en kontaktbegäran via webbtjänsten Mina tjänster. Användningen av tjänsten förutsätter att du identifierar dig.

 

Ge anonym respons