Gator och trafik

 

I Sibbo finns det sammanlagt cirka 980 km gator och vägar, varav cirka 75 km gator underhålls av kommunen, 220 km allmänna vägar och 685 km privata vägar.

Läs mer om vinterunderhåll av Sibbos gator och allmänna områden här.

Du kan ge respons om vinterunderhåll av anmäla vägar här (NTM / Trafikens Kundservice)

 

På webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar kan du läsa mer om pågående bygg- och utvecklingsprojekt.