Fullmäktige och kommunstyrelsen

Den högsta beslutanderätten i Sibbo kommun innehas av fullmäktige. Fullmäktige beslutar om Sibbo kommuns ärenden och ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet.

Fullmäktige utser kommunstyrelsen, som leder kommunens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen övervakar kommunens intressen och representerar kommunen.

Fullmäktiges mandatperiod är alltid fyra år. Följande gång påbörjar nya fullmäktige sitt arbete i augusti 2021. Du kan bekanta dig med nya fullmäktige för åren 2021-2025 bakom länken nedan:

Klikka här för mera information