Registrering av avfallshanteringsplan för fritidsbåthamn

Som upprätthållare av fritidsbåthamnen ska du göra upp en avfallshanteringsplan för verksamheten. Avfallshanteringsplanen för en fritidsbåthamn ska godkännas av kommunens miljövårdsmyndighet som antecknar den godkända planen i miljövårdens datasystem.

Som upprätthållare av en fritidsbåthamn har du skyldighet att ta emot avfall om hamnen har minst 25 båtplatser eller om det i samband med hamnen finns minst 25 vinterförvaringsplatser för fritidsbåtar, och i fall att det uppbärs en avgift eller annan ersättning för båtplatser. Du kan som upprätthållaren av en fritidsbåthamn komma överens om en gemensam mottagningsplats med en annan fritidsbåthamn. I sådana fall betraktas hamnarna för den delen som en och samma hamn.

Gör så här

Gör en anmälan genom att fylla i miljöförvaltningens blankett och skicka in den primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

Bakgrundsinformation och lagstiftning