Kundservice SibboInfo

Bild: Suvi Suovaara

Kundbetjäningen och Sockengården.

Ämbetsverkets kanslier och förvaltningsbyggnaden Sockengården, Klockarbackavägen 2, är stängd 20-21.6.2024 samt 1.7–2.8.2024.

Sibbo kommuns kundtjänst SibboInfo Nickby, som även ansvarar för kommunens växel, HRT:s serviceställe och FPA:s distansservice är öppet under hela juli månad. SibboInfo betjänar i samma utrymmen som Nickby huvudbibliotek må-to 8–16, fre 8–14.

SibboInfo Söderkulla är stängd 24.6-2.8.2024. OBS! Samma vecka då skolan börjar, dvs, 5-9.8.2024, betjänar vi hela veckan också i Söderkulla må-to 8–16, fre 8-14 (obs! lunchstängt 12-12.30.)

Laddningen av HRT:s skolkort börjar i Nickby kundserviceställe den 1.7.2024.

Protokollen finns framlagda på kommunens allmänna informationsnät www.sibbo.fi. Kommunens registratur är öppen som normalt även under sommaren.

SibboInfo-servicepunkterna är Sibbo kommuns kundserviceplatser, dit du alltid är välkommen!

Vi hjälper gärna till med alla ärenden som gäller kommunen och dess samarbetspartner. Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen, skicka e-post eller chatta med oss. Vår personal sköter också kommunens växel.

Chatt servicen är öppen då kundservicen är öppen.

Utanför våra öppethållningstider samt då vi är upptagna kan du skicka frågor/begäran om kontakt. Då återkommer vi så fort som möjligt.

Vid SibboInfo-servicepunkterna kan du

  • hämta blanketter, kartor, direktiv och broschyrer
  • bekanta dig med aktuella planläggningar som finns till påseende
  • lämna in ansökningar till kommunen
  • fritt använda klientterminaln och skriva ut dokument
  • betala fakturor (Sibbo kommun, Sibbo Vatten och Sibbo institut) utan serviceavgift
  • köpa en laddare till skolelevens Chome-dator.

Kundtjänsten fungerar som Helsingforsregionens trafik HRT:s servicepunkt. Se priser, tidtabeller och rutter på HRT:s webbplats.

Vi har till försäljning vår samarbetspartners NetTickets evenemangsbiljetter. Se evenemangsutbud och biljettpriser på NetTickets sida.

Distanskontakt till FPA

Sibbo kommuns kundtjänst erbjuder möjlighet till distanskontakt med FPA. Se tilläggsinformation från servicestället "Distanskontakt till FPA".

Gör så här

Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen, skicka e-post eller chatta med oss.

Sibbo i sociala medier