Kundservice SibboInfo

På den här sidan:

SibboInfo-servicepunkterna är Sibbo kommuns kundserviceplatser, dit du alltid är välkommen!

Vi hjälper gärna till med alla ärenden som gäller kommunen och dess samarbetspartner. Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen, skicka e-post eller chatta med oss.

Chattservicen är öppen då kundservicen är öppen.

Utanför våra öppethållningstider samt då vi är upptagna kan du skicka frågor/begäran om kontakt. Då återkommer vi så fort som möjligt.

Vid SibboInfo-servicepunkterna kan du

  • hämta blanketter, kartor, direktiv och broschyrer

  • bekanta dig med aktuella planläggningar som finns till påseende

  • lämna in ansökningar till kommunen

  • fritt använda klientterminaln och skriva ut dokument

  • betala fakturor (Sibbo kommun, Sibbo Vatten, Sibbo Energi och Sibbo institut) utan serviceavgift

  • köpa en laddare till skolelevens Chome-dator.

Kundtjänsten fungerar som Helsingforsregionens trafik HRT:s servicepunkt. Se priser, tidtabeller och rutter på HRT:s webbplats.

Vi har till försäljning vår samarbetspartners NetTickets evenemangsbiljetter. Se evenemangsutbud och biljettpriser på NetTickets sida.

Gör så här

Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen, skicka e-post eller chatta med oss.