Kundservice SibboInfo

SibboInfo-servicepunkterna är Sibbo kommuns kundserviceplatser, dit du alltid är välkommen!

Vi hjälper gärna till med alla ärenden som gäller kommunen och dess samarbetspartner. Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen, skicka e-post eller chatta med oss.

Chattservicen är öppen då kundservicen är öppen.

Utanför våra öppethållningstider samt då vi är upptagna kan du skicka frågor/begäran om kontakt. Då återkommer vi så fort som möjligt.

Vid SibboInfo-servicepunkterna kan du

  • hämta blanketter, kartor, direktiv och broschyrer
  • bekanta dig med aktuella planläggningar som finns till påseende
  • lämna in ansökningar till kommunen
  • fritt använda klientterminaln och skriva ut dokument
  • betala fakturor (Sibbo kommun, Sibbo Vatten, Sibbo Energi och Sibbo institut) utan serviceavgift
  • köpa en laddare till skolelevens Chome-dator.

Kundtjänsten fungerar som Helsingforsregionens trafik HRT:s servicepunkt. Se priser, tidtabeller och rutter på HRT:s webbplats.

Vi har till försäljning vår samarbetspartners NetTickets evenemangsbiljetter. Se evenemangsutbud och biljettpriser på NetTickets sida.

Distanskontakt till FPA

Sibbo kommuns kundtjänst erbjuder fr.o.m 1.3.2021 möjlighet till distanskontakt till FPA:s. Tjänsten kommer till stor nytta då kommunborna behöver en mera ingående rådgivning i FPA-frågor. Via distansservicen kan man sköta precis samma ärenden som i FPA:s serviceställen. Ingen tidsreservering är nödvändig, varken hos FPA eller i kommunens kundtjänst. Våra servicerådgivare kommer och öppnar kontakten för kunderna, samt avslutar den. Då servicerådgivarna inte är på plats hjälper bibliotekets personal med tekniken. Till kontakten med FPA behöver kunden med id-papper samt behövliga uppgifter och dokument.

Tjänsten erbjuds måndag – fredag klockan 9 - 15 i kommunens gemensamma kundtjänst, på adress Norra Skolvägen 2, i huvudbiblioteket. Observera dock att tjänsten alltid också är beroende av hur kundtjänsten eller biblioteket har öppet. Då biblioteket för tillfället har sin kundservice stängd kan vi erbjuda den här servicen endast fram till klockan 14 på fredagar. Angående övriga undantag meddelar vi på kommunens nätsidor samt i kundtjänsten.

Gör så här

Du kan personligen besöka vår kundservice, du kan ringa kundservicen, skicka e-post eller chatta med oss. Observera våra ändrade öppethållningstider fr.o.m 1.3.2021!

Sibbo i sociala medier