Förtroendeorganens mötesdatum

Mötestider 2022

Revisionsnämnden: 11.1, 8.2, 8.3, 22.3, 12.4, 3.5, 24.5 och 31.5.2022

Mötestider 2021

Fullmäktige: 15.2, 15.3, 26.4, 24.5, 14.6, 30.8, 4.10, 15.11 och 13.12.2021

Kommunstyrelsen: 18.1, 1.2, 16.2, 8.3, 22.3, 29.3, 12.4, 27.4, 10.5, 31.5, 7.6, 21.6, 16.8, 6.9, 20.9, 11-12.10, 25.10, 8.11, 29.11 och 14.12.2021

Social- och hälsovårdsutskottet: 26.1, 10.2, 2.3, 7.4, 4.5, 15.6, och 21.9.2021

Byggnads- och miljöutskottet: 20.1., 3.2, 3.3, 24.3, 28.4, 26.5, 18.8. och 22.9.2021

Tekniska utskottet: 26.1, 10.2, 2.3, 30.3, 4.5, 1.6, 22.6, 7.9, 21.9, 5.10, 2.11 och 30.11.2021

Bildningsutskottet: 21.1, 8.2, 9.3, 25.3, 19.4, 18.5, 15.6. och 22.9.2021

Finska utbildningssektionen: 19.1, 1.3, 23.3, 13.4, 11.5, 8.6, 15.9, 19.10, 9.11 och 8.12.2021

Svenska utbildningssektionen: 19.1, 1.3, 23.3, 13.4, 11.5, 8.6, 15.9, 19.10, 9.11 och 8.12.2021

Markanvändningssektionen: 27.1, 17.2, 24.3, 14.4, 12.5, 8.9, 14.10, 17.11 och 1.12.2021

Fritidssektionen: 27.1, 3.3, 14.4, 5.5, 16.6, 14.9, 18.10, 16.11 och 7.12.2021

Revisionsnämnden: 12.1, 9.2, 16.2, 9.3, 30.3, 13.4, 27.4, 4.5, 11.5, 18.5, 25.5, 2.6, 7.9, 5.10, 3.11 och 7.12.2021

Näringssektionen: 9.2, 10.3, 21.4 och 17.5.2021

Näringslivs- och sysselsättningssektionen: 6.10.2021

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten: 25.1, 9.2, 23.2, 10.3, 21.4 och 17.5.2021

Namnkommittén: 28.1, 25.2, 3.6 och 29.6.2021

Mötestider 2020

Fullmäktige: 24.2, 6.4, 14.4, 18.5, 15.6, 7.9, 5.10, 16.11 och 7.12.2020

Kommunstyrelsen: 13.1, 3.2, 11.2, 2.3, 16.3, 30.3, 20.4, 4.5, 12.5, 25.5, 8.6, 16.6, 24.8, 14.9, 28.9, 19.-20.10, 2.11, 23.11, 30.11 och 14.12.2020

Social- och hälsovårdsutskottet: 21.1, 26.2, 17.3, 21.4, 12.5, 16.6, 25.8, 10.9, 15.9, 6.10, 10.11 och 1.12.2020

Byggnads- och miljöutskottet: 29.1, 4.3, 1.4, 29.4, 27.5., 17.6., 2.9., 23.9., 30.9., 28.10., 18.11. och 10.12.2020

Tekniska utskottet: 21.1, 26.2, 17.3, 21.4, 12.5, 16.6, 25.8, 15.9, 6.10, 10.11 och 1.12.2020

Bildningsutskottet: 14.1, 5.2, 9.3, 7.4, 19.5, 1.6, 17.8, 21.9, 30.9, 12.10, 9.11 17.11 och 8.12.2020

Finska utbildningssektionen27.1, 25.2, 23.3, 28.4, 26.5, 9.6, 18.8, 17,9, 29.9, 27.10, 11.11, 24.11 och 15.12.2020

Svenska utbildningssektionen: 25.2, 23.3, 28.4, 26.5, 9.6, 18.8, 17.9, 29.9, 27.10, 24.11 och 15.12.2020

Markanvändningssektionen: 27.1, 12.2, 9.3, 8.4, 18.5, 1.6, 17.8, 30.9, 12.10, 9.11 och 9.12.2020

Fritidssektionen: 22.1, 12.2, 18.3, 15.4, 13.5, 10.6, 26.8, 16.9, 30.9, 26.10, 17.11 och 16.12.2020

Revisionsnämnden: 14.1, 11.2, 10.3, 31.3, 14.4, 28.4, 5.5, 12.5, 19.5, 26.5, 2.6, 8.6, 18.8, 15.9, 13.10, 27.10, 10.11 och 8.12.2020

Näringssektionen: 6.2, 4.3, 15.46.5, 3.6, 31.8, 23.9, 27.10, 4.11 och 30.11.2020

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten15.14.2, 10.3, 14.45.5, 2.6, 31.8, 22.9, 13.10, 3.11,25.11 30.11 och 16.12.2020

Namnkommittén: 28.1, 31.3, 19.5, 9.9, 14.10 och 11.11.2020