Förtroendeorganens mötesdatum

Mötestider 2024

Fullmäktige: 12.2, 8.4, 6.5, 3.6, 2.9, 30.9, 11.1. och 9.12.2024

Kommunstyrelse: 22.1, 5.2, 26.2, 11.3, 25.3, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5, 10.6, 19.8, 9.9, 23.9, 7.-8.10, 14.10, 21.10, 4.11, 25.11 och 16.12.2024

Byggnads- och miljöutskottet: 30.1, 29.2, 19.3, 16.4, 14.5, 18.6, 29.8, 19.9, 29.10, 19.11 och 12.12.2024

Tekniska utskottet: 15.1, 23.1, 27.2, 12.3, 16.4, 21.5, 11.6, 18.6, 27.8, 1.10, 22.10, 12.11 och 11.12.2024

Bildningsutskottet: 24.1, 13.2, 7.3, 20.3, 10.4, 7.5, 12.6, 27.8, 24.9, 23.10, 20.11 och 10.12.2024

Finska utbildningssektionen: 6.2, 5.3, 22.4, 23.4, 22.5, 17.6, 4.9, 9.10, 5.11 och 2.12.2024

Svenska utbildningssektionen: 8.2, 4.3, 24.4, 2.5, 23.5, 18.6, 3.9, 10.10, 7.11 och 3.12.2024

Markanvändningssektionen: 17.1, 14.2, 6.3, 10.4, 15.5, 5.6, 21.8, 11.9, 2.10, 13.11 och 27.11.2024

Fritidssektionen: 30.1, 28.2, 24.4, 21.5, 5.6, 17.9, 2.10, 13.11 och 11.12.2024

Välfärdssektionen: 17.1, 28.2, 19.3, 16.4, 22.5, 18.9, 29.10 och 27.11.2024

Revisionsnämnden: 16.1, 6.2, 12.3, 9.4, 23.4, 7.5, 14.5, 22.5, 27.5, 21.8, 3.9, 24.9, 12.11 och 10.12.2024

Näringslivs- och sysselsättningssektionen: 6.2, 2.4, 28.5, 10.9, 1.10 och 26.11.2024.

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten: 31.1, 27.2, 18.3, 17.4, 28.5, 17.6, 18.9., 30.10 och 26.11.2024

Namnkommittén: 7.3., 23.4.2024

Mötestider 2023

Fullmäktige: 6.2, 15.2., 20.3, 8.5, 5.6, 4.9, 2.10, 30.10, 13.11 och 11.12.2023

Kommunstyrelsen: 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 17.4, 24.4, 15.5, 22.5, 29.5, 12.6, 21.8, 11.9, 25.9, 9.-10.10, 23.10, 6.11, 27.11 och 18.12.2023

Byggnads- och miljöutskottet: 17.1, 15.2, 21.3, 18.4, 16.5, 6.6, 22.8, 19.9, 26.10, 21.11 och 12.12.2023

Tekniska utskottet: 24.1, 28.2, 14.3, 11.4, 24.5, 13.6, 29.8, 26.9, 24.10 och 4.12.2023

Bildningsutskottet: 25.1, 14.2, 22.3, 19.4, 9.5, 24.5, 14.6, 23.8, 12.9, 25.10, 22.11 och 14.12.2023

Finska utbildningssektionen: 7.2, 7.3, 25.4, 23.5, 15.6, 5.9, 11.10 och 20.11.2023

Svenska utbildningssektionen: 7.2, 7.3, 25.4, 16.5, 20.6, 5.9, 12.10, 21.11 och 4.12.2023.

Markanvändningssektionen: 18.1, 8.2, 1.3, 5.4, 10.5, 7.6, 9.8, 13.9, 4.10, 15.11 och 29.11.2023

Fritidssektionen: 31.1. 8.3, 26.4, 13.6, 6.9, 24.10 och 13.12.2023

Välfärdssektionen: 23.5, 26.9., 1.11. och 29.11.2023

Revisionsnämnden: 10.1, 7.2, 7.3, 3.4, 18.4, 27.4, 9.5, 17.5, 23.5, 26.5, 5.9, 10.10, 14.11 och 7.12.2023

Näringslivs- och sysselsättningssektionen: 14.2, 4.4, 23.5 och 19.9

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten: 25.1, 8.3, 12.4, 30.5, 14.6, 20.9 och 28.11.2023

Namnkommittén: 9.2, 20.4.2023, 14.9, 28.9 och 29.11.2023

Mötestider 2022

Fullmäktige: 7.2, 21.3, 25.4, 16.5, 13.6, 5.9, 3.10, 14.11 och 12.12, 19.12.2022

Kommunstyrelsen: 17.1, 24.1, 31.1, 14.2, 7.3, 28.3, 11.4, 2.5, 23.5, 6.6, 20.6, 22.8, 12.9, 26.9, 10.-11.10, 24.10, 7.11, 28.11 och 19.12.2022

Social- och hälsovårdsutskottet: 1.2, 1.3, 30.3, 27.4, 10.5, 7.6, 29.8, 6.9., 20.9, 25.10, 8.11 och 29.11.2022

Byggnads- och miljöutskottet: 27.1, 17.2, 22.3, 19.4, 17.5, 19.5, 16.6, 25.8, 27.9, 27.10, 22.11 och 13.12.2022

Tekniska utskottet: 25.1, 1.3, 29.3, 27.4, 10.5, 24.5, 7.6, 30.8, 13.9, 4.10, 1.11, 29.11 och 14.12.2022

Bildningsutskottet: 19.1, ,2.2, 16.2, 9.3, 6.4, 11.5, 1.6, 24.8, 28.9, 26.10, 16.11, 21.11 och 14.12.2022

Finska utbildningssektionen: 18.1, 9.2, 15.3, 26.4, 15.6, 23.8, 14.9, 12.10, 23.11 och 7.12.2022

Svenska utbildningssektionen: 18.1, 9.2, 15.3, 26.4, 15.6, 23.8, 14.9, 5.10, 23.11 och 7.12.19.12.2022

Markanvändningssektionen: 20.1, 16.2, 16.3, 20.4, 24.5, 8.6, 10.8, 24.8, 31.8, 27.9, 12.10, 15.11 och 30.11.2022

Fritidssektionen: 1.2, 23.3, 27.4, 17.5, 14.6, 30.8, 13.9, 4.10, 1.11 och 29.11 7.12.2022

Revisionsnämnden: 11.1, 8.2, 8.3, 22.3, 12.4, 3.5, 10.5, 24.5 och 31.5., 23.8, 6.9, 6.9, 11.10, 8.11. och 14.12.2022

Näringslivs- och sysselsättningssektionen: 9.2, 15.3, 12.4, 17.5, 15.6, 7.9, 5.10, 9.11 och 7.12.2022

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten: 26.1, 8.3, 5.4, 3.5, 9.5, 14.6, 31.8, 21.9, 12.10, 2.11 och 30.11.2022

Namnkommittén: 27.1, 5.5.17.8.2022