Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren.

Budget 2024
Budget 2023
Budget 2022   |   Bokslut 2022
Budget 2021   |   Bokslut 2021
Budget 2020   |   Bokslut 2020
Budget 2019   |   Bokslut 2019
Budget 2018   |   Bokslut 2018
Budget 2017   |   Bokslut 2017
Budget 2016   |   Bokslut 2016
Budget 2015   |   Bokslut 2015