Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2021 och ekonomiplanen åren 2021-2023 godkändes av fullmäktige i december 2020.

Budget 2021
Budget 2020
Budget 2019   |   Bokslut 2019
Budget 2018   |   Bokslut 2018
Budget 2017   |   Bokslut 2017
Budget 2016   |   Bokslut 2016
Budget 2015   |   Bokslut 2015