Presidentvalet

Enligt 54 § i Finlands grundlag utses republikens president genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

De viktigaste datumen

 • tisdagen den 16 januari 2024 före kl. 16, anmälan om hemmaröstning ska lämnas in
 • från onsdag till tisdag 17–23.1.2024, förhandsröstning i Finland
 • från onsdag till lördag 17–20.1.2024, förhandsröstning utomlands
 • söndagen den 28 januari 2024 kl. 9–20, röstning på valdagen
 • tisdagen den 30 januari 2024, fastställande av resultatet och a) statsrådet konstaterar att någon kandidat har fått mer än hälften av de avgivna rösterna och blivit vald till republikens president eller b) justitieministeriet konstaterar att ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de avgivna rösterna i valet och ett nytt val förrättas den 11 februari 2024 mellan de två kandidater som fått flest röster.

Det eventuella andra valet

 • senast tisdagen den 30 januari 2024 kl. 16, anmälan om hemmaröstning ska lämnas in
 • från onsdag till tisdag 31.1–6.2.2024, förhandsröstning i hemlandet
 • från onsdag till lördag 31.1–3.2.2024, förhandsröstning utomlands
 • söndagen den 11 februari 2024 kl. 9–20, röstning på valdagen
 • onsdagen den 14 februari 2024, fastställande av resultatet

Röstningsställen

Röstningsdagens röstningsställen

 • Paipis, Norra Paipis skola
 • Tallmo, Talman koulu (Tallmo finska skola)
 • Kyrkoby, Sibbo Enter
 • Nickby, Nickby Hjärta
 • Västerskog, Hedåsen
 • Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu)
 • Box, Boxby skola

Fasta förhandsröstningsställen (17.–23.1, 31.1.–6.2.)

 • Sibbo huvudbibliotek i Nickby, onsdag–fredag kl. 9–18, lördag–söndag kl. 10–18, måndag–tisdag kl. 9–20
 • Söderkulla bibliotek, onsdag–fredag kl. 9–18, lördag–söndag kl. 10–18, måndag–tisdag kl. 9–20

Ambulerande förhandsröstning

 • Hindsby Byagården 17.1. ja 31.1. kl. 17–20
 • Borgby branddepå 18.1. ja 1.2. kl. 17–20
 • Södra Paipis skola 19.1. ja 2.2. kl. 17–20 OBS! Inte tillgänglig
 • Simsalö skola 21.1. ja 4.2. kl. 12–15
 • Gesterby branddepå 21.1. ja 4.2. kl. 12–15
 • Salpar skola 22.1. ja 5.2. kl. 17–20
 • Spjutsund Byarsborg 23.1. ja 6.2. klo 17–20.

Gör så här

Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna redan under detta (första) val blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Läs mer om presidentvalet på Kommunförbundets och justitieministeriets webbplatser. I Sibbo kommun fungerar förvaltningschefen som ansvarig kontaktperson i valärenden.

För vem och på vilka villkor

Rösträtt

Röstberättigad vid presidentval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Betalningsinformation