Detaljplanering

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området och hur området används i övrigt. En byggnad får inte byggas i strid med detaljplanen. I en detaljplan fastställs också namn på gator, parker, friluftsområden och torg.

På webbsidan Sibbo karttjänst ser du de gällande delgeneralplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna. När du klickar på planområdet på kartan, öppnas ett infofönster och du får info om planen

Bild: Tietoa Finland Oy

Flygbild över ett bostadsområde och skogsområde på Nickby Gårds detaljplan NG8.