Byggnadstillsynens arkivtjänster

Dokument beställning från arkivtjänster.

För arkivkopior debiteras en avgift enligt serviceavgifterna.

Titta om dokument finns på Lupapiste kauppa, där finns dokumenten sedan 2017.

Bakom länk finns Lupapiste kauppa och servicetaxa bilaga av avgifter för arkiv- och kopieringstjänster.

Gör så här

Arkivkopior gällande lov och tillstånd beviljade före 1.1.2017 beställs av lovsekreteraren per e-post paula.kling@sibbo.fi.

Vi behöver följande uppgifter för beställningar av arkivkopior: fastighetsbeteckning eller bygglovets nummer, ägare och faktureringsadress.

Byggnadstillsynens resurser för arkiveringstjänsten har skurits ned och skanningar görs cirka en gång i veckan.

För vem och på vilka villkor

Man kan på beställning få olika utredningar, intyg och bestyrkta kopior. De kan vara avgiftsbelagda.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Servicetaxa för Sibbo kommuns byggnadstillsyn
https://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/Rakennusvalvonta/taksa/palvelutaksa_sve_2018.pdf

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Arkivlag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940831

E-tjänst