Byggnadstillsynens arkivtjänster

Dokument beställning från arkivtjänster.

Titta om dokument finns på Lupapiste kauppa, där finns dokumenten sedan 2017.

Bakom länk finns Lupapiste kauppa och servicetaxa bilaga av avgifter för arkiv- och kopieringstjänster.

Gör så här

Till arkiv dokument beställning behöver vi: fastighetsbeteckning, lovnummer, fastighets ägare och fakturering adress.

Det är dröjsmål i arkivbeställningar på grund av personalbrist.

Tack för er förståelse!

Dokument beställning av arkiv endast via e-post

Paula Kling

e-post: paula.kling@sipoo.fi

För vem och på vilka villkor

Man kan på beställning få olika utredningar, intyg och bestyrkta kopior. De kan vara avgiftsbelagda.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Servicetaxa för Sibbo kommuns byggnadstillsyn
https://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/Rakennusvalvonta/taksa/palvelutaksa_sve_2018.pdf

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Arkivlag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940831

E-tjänst