Hållbar utveckling

Sibbo kommun arbetar för sin del för att säkerställa att även kommande generationer har förutsättningar för ett gott liv.  Vi ordnar och producerar kommunens service på ett hållbart sätt. Som kommun har Sibbo som mål att använda naturresurserna sparsamt samt att behålla jordmånen livskraftig och vattendragen och luften rena. Naturvärden och den nära naturen är en hederssak för oss.

Vet du hurdana energiåtgärder Sibbo kommun har gjort? Hur kan du själv spara energi? Sibbo kommun satsar på hållbar utveckling och sparar energi på olika sätt. Kommunen har också minskat användningen av fossila energikällor. Du kan bekanta dig med energisparåtgärderna på YouTube.

Växthusgasutsläpp

Utsläppen av växthusgaser i Sibbo kommun orsakas huvudsakligen av trafiken, uppvärmningen av byggnader och elförbrukningen. Vägtrafiken står för mer än 50 % av utsläppen i kommunen. I en jämförelse av kommunerna av samma storlek placerar sig Sibbo på genomsnittsnivån.Utsläppen per invånare i Sibbo är mer än 20 % högre än i Nylands kommuner i genomsnitt. Detta beror på den höga andelen utsläpp från vägtrafiken. Sibbo kommuns egen verksamhet orsakar mindre än 10 % av hela kommunens utsläpp av växthusgaser. De främsta utsläppskällorna är fastigheternas fjärrvärme och elförbrukning.

Sibbo kommun har på sin energistig koncentrerat sig på verkningsfulla åtgärder och även energiproduktionen är på god väg mot kolneutralitet. KUUMA-kommunerna (Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis) har utarbetat ett gemensamt klimatprogram (på finska) med vilket regionen arbetar mot en klimatsmart framtid.

Läs mer om Sibbos klimatarbete:

Sibbo kommuns energistig

Gemensamt klimatprogram (KUUMA-kommunerna)

 

CO2-rapporten

CO2-rapporten erbjuder sina läsare aktuella nyheter om klimatförändringen, energi, miljö och miljöpolitik. CO2-rapporten har använts redan i över tio år. Tjänsten erbjuder verktyg och stöder bland annat planeringen, inriktningen och uppföljningen av klimatarbetet i över 90 kommuner runtom Finland. Tack vare CO2-rapporten är det möjligt för kommunerna att inte bara följa med resultaten av sitt eget klimatarbete utan också jämföra den egna kommunens miljöutveckling med andra kommuners resultat.

Preliminära uppgifter om Sibbo kommuns växthusutsläpp år 2020 har publicerats i den årliga CO2-rapporten och växthusutsläppet i Sibbo minskade från föregående år. Utöver preliminära uppgifter för år 2020 innehåller rapporten även uppgifter om utsläpp i Sibbo åren 2008–2019.

Växthusgasutsläppet i Sibbo 2008–2020, preliminära uppgifter för 2020 (Tyvärr bara på finska)