Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Hållbar utveckling

Sibbo kommun arbetar för sin del för att säkerställa att även kommande generationer har förutsättningar för ett gott liv.  Vi ordnar och producerar kommunens service på ett hållbart sätt. Som kommun har Sibbo som mål att använda naturresurserna sparsamt samt att behålla jordmånen livskraftig och vattendragen och luften rena. Naturvärden och den nära naturen är en hederssak för oss.

 

Aktuellt

Vet du hurdana energiåtgärder Sibbo kommun har gjort? Hur kan du själv spara energi? Sibbo kommun satsar på hållbar utveckling och sparar energi på olika sätt. Kommunen har också minskat användningen av fossila energikällor. Du kan bekanta dig med energisparåtgärderna på YouTube.

 

Växthusgasutsläpp

Vägtrafik, uppvärmning av byggnader och elförbrukning är de betydligaste källorna för växthusgasutsläpp i Sibbo kommun. Sibbo kommuns egen verksamhet förorsakar mindre än 10 % av hela kommunens utsläpp. De flesta utsläppen orsakas av elförbrukning och av uppvärmning av byggnader med fjärrvärme. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att minska utsläppen. Läs mer om Sibbo kommuns energistig.

KUUMA-kommunerna (Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis) har utarbetat ett gemensamt klimatprogram (på finska) med vilket regionen arbetar mot en klimatsmart framtid.

 

CO2-raportti

CO2-rapporten erbjuder sina läsare aktuella nyheter om klimatförändringen, energi, miljö och miljöpolitik.

CO2-rapporten

Sök fram information om växthusgasutsläppet i Sibbo genom att klicka på Sibbo kommun på kartan.