Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet är för webbtjänsten sipoo.fi. Sibbo kommun strävar efter att garantera att webbtjänsten sipoo.fi är tillgänglig och uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster samt EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Tillgänglighetsstatus för webbtjänsten

Webbtjänsten sibbo.fi förnyades 8.12.2020. En auditering utfördes i december 2020 för att bedöma webbtjänstens tillgänglighet. Vid auditeringen upptäcktes några tillgänglighetsbrister. Vi utvärderar bristerna och korrigerar dem i början av 2021. Tillgänglighetsarbetet pågår även angående dokument.

Du hittar alla Sibbo kommuns tjänster samt information om hur man kan sköta sina ärenden med kommunen på ett tillgängligt sätt på webbplatsen suomi.fi.

Vid behov kan du också begära få filerna i en tillgänglig form. Skicka e-post till adressen registrering@sibbo.fi eller ring +358 9 2353 6000.

Videoinnehåll

Fullmäktigemöten sänds i realtid på YouTube på Sibbo kommuns kanal. Möten spelas även in och publiceras på samma adress, där man kan titta på dem efteråt. Mötena i realtid och inspelningarna har ingen textning. På grund av kommunens begränsade resurser anser vi för närvarande att uppfyllandet av tillgänglighetskraven för denna del utgör en oproportionerligt stor börda. Fullmäktigemötenas föredragningslistor och protokoll kan läsas på webben.

Kommunens webbtjänst och kanaler på sociala medier innehåller även videoinnehåll som saknar text. Dessa har publicerats före 23.9.2020.

Kanaler på sociala medier

Sibbo kommun publicerar information och meddelanden även på sociala medier. Vi använder oss av Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube. Vi strävar efter att det innehåll som produceras på respektive kanal efter 23.9.2020 är tillgängligt när det är möjligt.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår webbtjänst?

Vi tar gärna emot respons om webbtjänsten beta.sipoo.fi:s tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Genom att fylla i responsblanketten
Lämna kontaktbegäran i dina tjänster
Per e-post registrering@sibbo.fi
Per telefon +358 9 2353 6000
Per post Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister i webbtjänsten, ge först respons till sidans upprätthållare, det vill säga till oss. Vi har som mål att svara på all respons inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000