Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet är för Sibbo kommuns webbtjänsten sibbo.fi. Sibbo kommun strävar efter att garantera att webbtjänsten sibbo.fi är tillgänglig och uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster samt EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Tillgänglighetsstatus för webbtjänsten

Innehållet i Sibbo kommuns webbtjänst uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Webbtjänsten sibbo.fi förnyades 8.12.2020. En tillgänglighetsauditering av webbtjänsten beställdes av en tredje part i december 2020. Några brister på tillgängligheten upptäcktes i auditeringen. Bristerna har bedömts och behövliga åtgärder kommer att vidtas under år 2021. För dokumentens del fortsätter tillgänglighetsarbetet även år 2021.

Textinnehållet i Sibbo kommuns webbtjänst produceras i regel i det nationella servicedatalagret (SDL), varefter uppgifterna integreras (kombineras) med webbtjänsten sibbo.fi. Du hittar alla Sibbo kommuns tjänster samt information om hur man kan sköta sina ärenden med kommunen på ett tillgängligt sätt på webbplatsen suomi.fi.

Vid behov kan du också begära filerna i en tillgänglig form genom att skicka e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Närmare uppgifter om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten har följande innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga:

  • Pop-up chat-verktyget på tjänstens samtliga webbsidor.
  • En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt när enbart texten förstoras till 200 % (ett exempel på detta är länkar vars bakgrund har nyanser av grön färg).
  • Kontrastskillnaden är inte tillräcklig stor på en del av länkknapparna. Speciellt gröna nyanser har en kontrastskillnad på bara 1.8:1, som gör att användarna kan ha svårt att urskilja länkarna från deras bakgrund.
  • Den programmässiga strukturen av brödsmulorna är inte tillräckligt beskrivande. Brödsmulorna har vissa luckor på grund av webbplatsens struktur.
  • Webbplatsen använder HTML5- eller WAI-ARIA -attribut som inte täcker hela innehållet när webbplatsen är uppbyggd av div-element.

 

Videoinnehåll

Fullmäktigemöten sänds i realtid på YouTube på Sibbo kommuns kanal. Möten spelas även in och publiceras på samma adress, där man kan titta på dem efteråt. Mötena i realtid och inspelningarna har ingen textning. På grund av kommunens begränsade resurser anser vi för närvarande att uppfyllandet av tillgänglighetskraven för denna del utgör en oproportionerligt stor börda. Fullmäktigemötenas föredragningslistor och protokoll kan läsas på webben.

Kommunens webbtjänst och kanaler på sociala medier innehåller även videoinnehåll som saknar text. Dessa har publicerats före 23.9.2020.

Kanaler på sociala medier

Sibbo kommun publicerar information och meddelanden även på sociala medier. Vi använder oss av Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube. Vi strävar efter att det innehåll som produceras på respektive kanal efter 23.9.2020 är tillgängligt när det är möjligt.

Tillgänglighetsstatus för webbtjänsten Mina tjänster

Innehållet i Sibbo kommuns webbtjänst Mina tjänster uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Den nya webbtjänsten asiointi.sipoo.fi publicerades den 5 juli 2023. Vi utförde en tillgänglighetsauditering av webbtjänsten själv och upptäckte några brister på tillgängligheten. När det gäller tjänstens innehåll fortsätter tillgänglighetsarbetet år 2023.

Närmare uppgifter om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten har följande innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga:

  • Språkmenyn i den översta menyn är inte tillgänglig utan en mus. Webbtjänstens språk bestäms enligt de språkinställningar som användaren har i webbläsaren.
  • De alternativa texterna är inte tillräckligt beskrivande eller tillgängliga på två språk för alla knappar, vilket gör dem svåra att använda med vissa skärmläsare.
  • De alternativa texterna är inte tillräckligt beskrivande eller tillgängliga på två språk för alla formulärfält, vilket gör dem svåra att använda med vissa skärmläsare.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår webbtjänst?

Vi tar gärna emot respons om webbtjänsten sipoo.fi:s tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister i webbtjänsten, ge först respons till sidans upprätthållare, det vill säga till oss. Vi har som mål att svara på all respons inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000