Ympäristövalvonnan luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella.

Sipoon kunnassa on käytössä Lupapiste-palvelu, jonka kautta voi eräitä lupahakemuksia ja ilmoituksia tehdä.

Lue luvista ja niiden hakemisesta sekä erilaisten ilmoitusten tekemisestä: