Ympäristövalvonnan yhteystiedot, luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella.

Sipoon kunnassa on käytössä Lupapiste-palvelu, jonka kautta voi eräitä lupahakemuksia ja ilmoituksia tehdä. Lisätietoa ja ohjeita Lupapiste-palvelun käyttöön saat alla olevaa otsikkoa napauttamalla.

 

Ota yhteyttä ympäristövalvontaan

Hae lupia ja tee ilmoituksia sähköisesti Lupapiste-palvelusta

Sipoon kunnan ympäristövalvontayksikössä on käytössä valtakunnallinen Lupapiste-palvelu. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Sipoon alueella. Sähköinen palvelu kattaa mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoituksen, vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset sekä poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä. Monelle palvelu voi olla jo tuttu rakennusvalvonnan kautta.

Lupapisteen käyttö sujuvoittaa lupa- ja ilmoituskäsittelyä. Lisäksi se vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista ja paperisten asiakirjojen toimittamisesta. Lupapiste mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan, mutta yritykset voivat rekisteröidä käyttöönsä erillisen Yritystilin.

Lupahakemukset nähtäville internettiin

Lupapisteen kautta haettujen kuulutettavien lupien julkipanoasiakirjat ovat kaikkien nähtävillä Julkipano-palvelussa. Palvelun kautta hankkeen naapurit ja muut asianosaiset pääsevät jättämään sähköisesti muistutuksia ja mielipiteitä hankkeesta.

Sipoon ympäristövalvontayksikkö on ollut aktiivisesti mukana ympäristötoimen Lupapiste-palvelun kehittämisessä ja pilotoinnissa. Lupapiste on Solitan ja Ympäristöministeriön yhteistyössä kehittämä yhden luukun palvelu rakentamisen ja ympäristön lupien sähköiseen asiointiin. Lupapistettä operoi nykyään Solitan tytäryhtiö, Evolta Oy.

Lue luvista ja niiden hakemisesta sekä erilaisten ilmoitusten tekemisestä: