Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien lupien ja määräysten mukaisia.

Sipoon kunnan ympäristövalvonnassa käsitellään hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristövaliokunta.

Sipoon kunnassa on käytössä Lupapiste-palvelu, jonka kautta voi eräitä lupahakemuksia ja ilmoituksia tehdä.

SAMSUNG CSC

Sipoon kunnan ympäristövalvontaan saat parhaiten yhteyden sähköpostitse: ymparisto@sipoo.fi.

Ympäristövalvonnan asiantuntijat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse ti klo 10-11 sekä ke ja to klo 12-13.

Alla olevasta linkistä löydät asiantuntijoiden yhteystiedot.

Maatalouteen ja vesiasioihin liittyvät asiakokonaisuudet

Alla olevista linkeistä löydät tietoa ympäristövalvonnalle kuuluvista asiakokonaisuuksista: