Anmälan om campingplats

Gör så här

Anmäl om att grunda en campingplats till bygg- och miljönämnden i den kommun där campingplatsen är belägen. Ange i anmälan de nödvändiga uppgifterna om dig själv, campingplatsens läge samt verksamhetens karaktär och omfattning.

Skicka din anmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Campingplatsens föreståndare ska också anmäla väsentliga förändringar i verksamheten i god tid.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för näringsidkare etablerade i Finland.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning