Anbudsförfrågningar och upphandlingar

Sibbo kommuns anbudsförfrågningar görs i ett elektroniskt upphandlingssytem. På sidan Tarjouspalvelu.fi finns upphandlingarna som överskrider de nationella tröskelvärdena och på sidan Pienhankintapalvelu.fi finns upphandlingar som underskrider de nationella tröskelvärdena. På sidorna hittar man också upphandlingar som är under planering.

Sibbo kommuns och andra offentliga upphandlares upphandlingsannonser publiceras på Hilma tjänsten.

Gör så här

Du kan bekanta dig med Sibbo kommuns upphandlingar och upphandlingsanvisningar via länkarna nedan.

Föremålen för anbudsförfrågningarna, beskrivningen av dessa samt tidsfristerna finns till påseende utan att man registrerar sig. Att ladda dokument samt att lämna in anbud kräver att man registrerar sig och loggar in sig i tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning