Personalorganisationen

Sibbo kommuns social- och hälsovårdstjänster överfördes till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023, och till skillnad från bilden ovan har kommunen således inte längre någon social- och hälsovårdsavdelning. Sibbos kommunorganisation granskas för närvarande, och organisationsdiagrammet uppdateras när organisationsstrukturen är klar.