Mattvättplatser

Det finns två mattvättplatser i Sibbo; en i Nickby, bredvid kommunens depå (Stationsvägen 17) och en i Söderkulla, alldeles intill Söderkulla Gårds parkeringsområde (Söderkullavägen 701). På båda tvättplatserna finns tvättställ, torkställningar och mattmangel.

Tvättplatserna är öppna från början av maj till oktober och de kan användas avgiftsfritt.