Ledningsgruppen / Kontaktuppgifter

E-postadresser
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Kommundirektör

Mikael Grannas
+358 40 752 9803

Social- och hälsovårdsavdelningen

Direktör social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko
+358 50 577 2732

Bildningsavdelningen

Utbildningsdirektör Jukka Pietinen
+358 50 531 1624

Avdelningen för teknik och miljö

tf.Teknisk direktör Lari Siren
+358 40 182 6503

Utvecklings- och planläggningscentralen

Utvecklingsdirektör Pirjo Siren
+358 50 438 3539

Ekonomi- och förvaltningscentralen

Förvaltningschef Jenni Björksten
+358 50 432 5408

Ekonomidirektör Pekka Kivilevo
+358 44 264 1750

Chief Digital Officer (CDO) Ethel Eriksson
+358 40 191 6072

Personalchef Jan Rosenström
+358 40 191 6001

Informatör Paula Ropponen
+358 40 191 4598

Assistent för ledning Marianne Winter
+358 40 191 4205

Ledningsgruppen för undantagsförhållanden består utöver ledningsgruppens medlemmar även av följande personer:

Chefläkare Maarika Metsätähti
+358 40 191 4183

Sibbo Vatten
Affärsverksdirektör Matti Huttunen
+358 50 544 5091