Digital säkerhet

Digitala tjänster blir alltmer populära och vissa kommunala tjänster finns endast tillgängliga på nätet. Gemensamt för många tjänster är att de är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och att de är lätt tillgängliga på olika enheter. Det är viktigt att de digitala tjänsterna fungerar och är säkra.

Digital säkerhet omfattar frågor som rör dataskydd och informationssäkerhet, riskhantering och beredskap samt cybersäkerhet. Vi tar hand om den digitala säkerheten för att kunna garantera såväl användarnas säkerhet som systemens funktionalitet och säkerhet även i hotsituationer.