Detaljplan och detaljplaneändring

Detaljplaneringen av Eriksnäsområdet  ingår i Eriksnäs delgeneralarbete. På ett område på ca 43 ha planeras ett bostadsområde för cirka 1 600 – 1 700 invånare.
Avståndet till Söderkulla centrum är 3,5 km.

Tidigare behandlingsskeden

Preliminärt planförslag

Det preliminära planförslaget presenterades vid en planutställning 5.3.2013.

E 2_Kungörelse 27.2.2013 (pdf)

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet var framlagt under tiden 2.1 – 1.2.2013

E 2 Kungörelse 2.1.2013 (pdf)

E 2 Plankarta (pdf)
E 2 Beredningsskedets rapport (pdf)

Rapportens bilagor (pdf)
E 2_Bilaga 1. Gällande detaljplan (pdf)
E 2_Bilaga 2. Naturutredningskartor (pdf)
E 2_Bilaga 3. Landskapsutredningskartor (pdf)
E 2_Bilaga 4. Jordmånskartor (pdf)
E 2_Bilaga 5. Rör- och ledningskarta (pdf)
E 2_Bilaga 6. Markägo (pdf)
E 2_Bilaga 7. Program för deltagande och bedömning 12.12.2012 (pdf)
E 2_Bilaga 8. Planutkast A3 (pdf)
E 2_Bilaga 9. Beteckningar och bestämmelser A4 (pdf)
E 2_Bilaga 10. Illustrationer 

 

Presentationstillfälle 15.1.2013
Planläggningen av Eriksnäs II presenterades tisdag 15.1.2013 på Servicehuset Linda.

Under tiden för framläggandet var det också möjligt att lämna kommentarer om detaljplanen via Eriksnäs invånarförenings webbsidor (www.eriksnas.fi).
E 2 Sammandrag av webbdiskussionen (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.11.2011.
E 2 Kungörelse 3.11.2011 (pdf)

E 2 Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 20.3.2013 (pdf)

För dem som var intresserade av områdets planläggning ordnades ett presentationsmöte torsdagen 17.11.2011.

 

Kontaktpersoner

Eric Roselius, planläggningschef
tfn. 040 153 1037

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi