Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava-alue sisältyy käynnissä olevaan Eriksnäsin osayleiskaavatyöhön. Noin 43 ha:n alueelle suunnitellaan arviolta noin 1 600 – 1 700 asukkaan asuinalue sekä siihen liittyvät viheralueet ja liikenneyhteydet.
Alue sijaitsee 3,5 km:n etäisyydellä Söderkullan keskustasta.

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Alustava kaavaehdotus

Alustavaa kaavaehdotusta esiteltiin kaavanäyttelyssä 5.3.2013.
E 2_Kuulutus 27.2.2013 (pdf)

Valmisteluvaihe

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.1 – 1.2.2013

E 2 Kuulutus 2.1.2013 (pdf)

E 2 kuul luo sve

E 2 Kaavakartta (pdf)
E 2 Valmisteluvaiheen raportti (pdf)

Raportin liitteet (pdf)
E 2_Liite 1. Voimassa oleva asemakaava
E 2_Liite 2. Luontoselvityskartat
E 2_Liite 3. Maisemaselvityskartat
E 2_Liite 4. Maaperäkartat
E 2_Liite 5. Putki- ja johtokartta
E 2_Liite 6. Maanomistus
E 2_Liite 7. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 12.12.2012
E 2_Liite 8. Kaavaluonnos A3
E 2_Liite 9. Merkinnät ja määräykset
E 2_Liite 10. Havainnekuvat

Esittelytilaisuus 15.1.2013
Eriksnäs II -alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin esittelytilaisuus Palvelutalo Lindassa tiistaina 15.1.2013.

Nähtävilläolon aikana oli mahdollisuus kommentoida asemakaavaa myös internetissä Eriksnäsin asukasyhdistyksen sivustolla (www.eriksnas.fi).

E 2 Verkkokeskustelun tiivistelmä (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 3.11.2011.
E 2 Kuulutus 3.11.2011 (pdf)

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin hankkeen esittelytilaisuus torstaina 17.11.2011.

E 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf), päivitetty 20.3.2013 (pdf)

Yhteyshenkilö

Eric Roselius, kaavoituspäällikkö
puh. 040 153 1037

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi