Anhängiga detaljplaner

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området och hur området används i övrigt. En byggnad får inte byggas i strid med detaljplanen. I en detaljplan fastställs också namn på gator, parker, friluftsområden och torg. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen inom dess område.

Här kan du bekanta dig med detaljplaner som är under arbete i Sibbo kommun.

Förslag för TM6 Detaljplan för Tallmobågen, illustration

Norra Sibbo

Södra Sibbo