Talousarvio ja tilinpäätös

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta.

Talousarvio 2024
Talousarvio 2023
Talousarvio 2022   |  Tilinpäätös 2022
Talousarvio 2021   |   Tilinpäätös 2021
Talousarvio 2020   |   Tilinpäätös 2020
Talousarvio 2019   |   Tilinpäätös 2019
Talousarvio 2018   |   Tilinpäätös 2018
Talousarvio 2017   |   Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2016   |   Tilinpäätös 2016
Talousarvio 2015   |   Tilinpäätös 2015