Talousarvio ja tilinpäätös

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta. Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2020.

Talousarvio 2021
Talousarvio 2020   |   Tilinpäätös 2020
Talousarvio 2019   |   Tilinpäätös 2019
Talousarvio 2018   |   Tilinpäätös 2018
Talousarvio 2017   |   Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2016   |   Tilinpäätös 2016
Talousarvio 2015   |   Tilinpäätös 2015