Gatubyggandet har inletts på S20 Söderkulla gårds bostadsområde

Det nya detaljplaneområdet S20 Söderkulla gårds bostadsområde gränsar till Söderkullavägen, Söderkulla gård och Sibbo å. Byggandet av kommunaltekniken på Söderkulla gårds bostadsområde har inletts i juni 2024. Målet med entreprenaden är att bygga gatuområden samt vatten- och avloppsledningar i det nya bostadsområdet. Dessutom byggs allmänna områden, såsom parker och parkgångar, på området. Det uppskattas att entreprenaden pågår i drygt ett år, och enligt planerna färdigställs entreprenaden senast i slutet av sommaren 2025.

Nya vägar på planområdet vid Söderkulla gård samt en reparerad gångbro

Detaljplaneområdet S20 Söderkulla gård är ett småhusdominerat bostadsområde i omedelbar närhet till Sibbo å och Söderkulla gård. Bostadsområdet ligger nära tjänsterna i Söderkulla. På planområdet planeras småhus för cirka 150–200 nya invånare. De nya vägarna som byggs på området heter Tegelbruksbacken, Myrstensvägen och Eriksgränden. Dessutom byggs parkgångarna Ekelöfsstigen, Sofiastigen och Åstigen samt parken Tigerstedsparken på området.

I samband med byggandet av Söderkulla gårds bostadsområde byggs också en ny gångbro som leder till Söderkulla gård. Den nuvarande bron har varit i användningsförbud från och med november 2023. Bron försattes i användningsförbud på grund av säkerhetsrisker som orsakas av brons dåliga skick. Målet är att färdigställa rivningen av den nuvarande bron och byggandet av den nya bron under år 2025.

Detaljplanen för S20 Söderkulla gårds bostadsområde godkändes i kommunfullmäktige 5.6.2023 § 55. Gatuplanerna godkändes senare i tekniska utskottet 26.9.2023. Det senaste beslutet var kommunfullmäktiges beslut 6.5.2024 § 37 om att godkänna Peab industri Oy som byggnadsentreprenör.

Läs mer om detaljplanen här: S20 Söderkulla gårds bostadsområde – Sibbo – Sipoo

Senast uppdaterad 25.06.2024