Byggnads- och miljöutskottet

Byggnads- och miljöutskottet

Utskottet behandlar de ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen och annan lagstiftning hör till kommunens byggnadstillsynsmyndighet och fungerar som den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 5 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.

Esa Kantee, ordförande (Risse Koponen)

Martin Andersson, viceordförande (Christer Lindqvist)

Anders Söderling (Michael Saarikoski)

Pauliina Tapio (Jaana Laine)

Roy Harkimo (Peter Forsström)

Mia Wikström (Tanja Åkerfelt)

Sini-Pilvi Saarnio (Jenni Sademies)

Gör så här

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för byggnads- och miljöutskottet fungerar byggnadstillsynsekreterare Sofia Uí Shúilleabháin.