Byggnads- och miljöutskottet

Byggnads- och miljöutskottet

Utskottet behandlar de ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen och annan lagstiftning hör till kommunens byggnadstillsynsmyndighet och fungerar som den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 5 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.

Kasper Nyberg, ordförande tfn 040 191 4451 (Henrik Gustafsson)

Sini-Pilvi Saarnio, viceordförande tfn 040 743 9083 (Sami Nykter)

Christer Lindqvist (Björn Backström)

Ann-Christine Nokelainen (Monika Zakowski)

Ari Tamminen (Pasi-Ilkka Väyrynen)

Simo Lehvonen (Juhani Rantala)

Pirkko Buddas (Pauliina Tapio)

Gör så här

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för byggnads- och miljöutskottet fungerar byggnadstillsynsekreterare Sofia Uí Shúilleabháin.