Aktuellt och meddelanden

Sibbo vattens fakturering, semester

Faktureringen är stängd under tiden 5 -19.7.2024. Kunderna bes vända sej till våra elektroniska kanaler, så återkommer vi när vi är tillbaka.

Mina tjänster webbportal

E-post: vattenverket@sibbo.fi

Sibbo Vattens pågående projekt

  • Byggandet av Hindsbyvägens avlopp gällande de områden som finns med i utvecklingsplanen
  • Sanering av Borgnäsvägens vattenförsörjning
  • Sanering av Söderkulla stamvattenledning