Aktuellt och meddelanden

Pilotprojekt för fjärravläsbara vattenmätare

Sibbo Vatten installerar fjärravläsbara vattenmätare i ca 40 fastigheter i Tallmo och Antbacka. VMH Kalibro Oy meddelar de fastigheter som väljs ut att delta i pilotprojektet under veckorna 36 och 37 samt kommer överens om tidpunkten för installeringen av fjärravläsbara vattenmätare.

 

Vu ber våra kunder att anmäla vattenmätaravläsningen senast 21.9.2023

Nu är det igen den tiden på året då vattenverket ber sina kunder meddela sin vattenmätaravläsning. Avläsningen meddelas via vår Kulutus-web elektroniska portal på adressen Sibbo (kulutus-web.com). För att logga in på tjänsten behöver ni ert förbrukningsplatsnummer samt vattenmätarnummer, vilka ni hittar på er vattenfaktura.

Avläsningen kan också skickas via e-post till vattenverket@sibbo.fi. Men vi önskar ändå att ni i första hand använder vår elektroniska Kulutus-Web portal.

Ifall Ni vill ha en mätaravläsare att avläsa vattenmätaren, eller i andra oklara fall, ber vi Er kontakta oss på vattenverket.

De röda visarna anger delkubikmeter och har ingen betydelse vid avläsningen och ska således inte tas med i avläsningen.

Kontaktuppgift: vattenverket@sibbo.fi

 

Sibbo Vattens pågående projekt

  • Byggandet av Hindsbyvägens avlopp gällande de områden som finns med i utvecklingsplanen
  • Sanering av Borgnäsvägens vattenförsörjning
  • Sanering av Västerskogs avloppsledning