Tekniska utskottet

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet har till uppgift att handha samhällstekniken, såsom trafikleder, allmänna områden och vatten-, avlopps- och energiförsörjningen, kommunens fastigheter, uthyrning av bostäder, räddningsväsendet och avfallshanteringen. Utskottet har till uppgift att fungera som vägförvaltningsmyndighet när det gäller besvär och bildande av väglag i enlighet med lagen och förordningen om enskilda väga.

Tim Kankfelt, ordförande (Jonas Lindström)

Jokke Härmä, viceordförande (Jani Tiainen)

Simo Lehvonen (Sukhdarshan Gill)

Pirkko Buddas (Jaana Korkeila-Långsjö)

Risse Koponen (Jari Hursti)

Laura Günsberg-Sandström (Charlotta Engblom)

Jenni Sademies (Anna-Karoliina Vilonen)

Gör så här

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för tekniska utskottet fungerar förvaltningssekretarare Katja Eloranta.