S20 Söderkullan kartanon asuinalueen katurakentaminen on alkanut

Söderkullan kartanon uusi asemakaava-alue S20 sijoittuu Söderkullantien, Söderkullan kartanon ja Sipoonjoen rajaamalle alueelle. Söderkullan kartanon asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut kesäkuussa 2024. Rakentamisen tarkoituksena on toteuttaa uudelle asuinalueelle katualueet sekä vesi- ja viemärilinjat. Lisäksi alueelle rakennetaan yleisiä alueita kuten puistoja ja puistokäytäviä. Urakan on arvioitu kestävän reilun vuoden, ja sen on määrä valmistua loppukesään 2025 mennessä.

Söderkullan kartanon kaava-alueelle uusia teitä sekä kunnostettu jalankulkusilta

Asemakaava S20 Söderkullan kartano on pientalovaltainen asuinalue Sipoonjoen ja Söderkullan kartanon välittömässä läheisyydessä. Asuinalue on lähellä Söderkullan palveluita. Kaava-alueelle on suunniteltu pientaloasumista noin 150–200 uudelle asukkaalle. Kaava-alueen uusia teitä ovat Tiiliruukinmäki, Myrstenintie ja Eerikinkuja. Lisäksi alueelle rakennetaan puistokäytävät Ekelöfinpolku, Sofianpolku ja Jokipolku sekä puisto Tigerstedinpuisto.

Söderkullan kartanon asuinalueen rakentamisen kanssa toteutetaan rinnakkain Söderkullan kartanon uuden jalankulkusillan rakentaminen. Nykyinen silta on ollut käyttökiellosta vuoden 2023 marraskuusta alkaen. Silta asetettiin käyttökieltoon huonon kunnon aiheuttamien turvallisuusriskien vuoksi. Tavoitteena on saattaa nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakennustyöt valmiiksi vuoden 2025 aikana.

S20 Söderkullan kartanon asemakaava on hyväksytty kunnan valtuustossa 5.6.2023 § 55. Katusuunnitelmat hyväksyttiin myöhemmin teknisessä valiokunnassa 26.9.2023. Viimeisimpänä kunnan valtuusto on hyväksynyt rakennusurakoitsijaksi Peab industri Oy:n päätöksellään 6.5.2024 § 37.

Lue asemakaavasta lisää täältä: S20 Söderkullan kartanon asuinalue – Sipoo – Sibbo

Viimeksi muokattu 25.06.2024