Veteranärenden

Understöd till i Sibbo kommun bosatta frontveteraner, veteranänkor och hustrur erläggs

  • för anskaffning av glasögon 300 euro per år mot uppvisande av läkarintyg eller intyg av optiker
  • för tandvård vid kommunens mottagningar ett årligt understöd på 300 euro
  • för fotvård högst 65 euro 6 gånger per år
  • för städning 400 euro/år och hushåll
  • batterier till hörapparat enligt kvitto

Gör så här

För utbetalningen behövs kvittenser, fronttjänsttecken, bankkontonummer och hemadress. Ansökan bör lämnas in inom en (1) månad från kvittots datum och utbetalningen sker inom ramen för budgeterade medel, i den ordning ansökningarna inkommer. Lämna in ansökan och uppgifterna inom en (1) månad till Sockengården.

För vem och på vilka villkor

För att få understöd bör du ha frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Betalningsinformation