Veteranärenden

Understöd till i Sibbo kommun bosatta frontveteraner, veteranänkor och hustrur erläggs

  • för anskaffning av glasögon 300 euro per år mot uppvisande av läkarintyg eller intyg av optiker
  • för tandvård vid kommunens mottagningar ett årligt understöd på 300 euro
  • för fotvård högst 65 euro 6 gånger per år
  • för städning 400 euro/år och hushåll
  • batterier till hörapparat enligt kvitto

Alla personer som har fronttjänsttecken är befriade från hälsocentralavgiften.

Dessutom kan den rehabilitering, både öppen vård och vid rehabiliteringsanstalt, som ersätts med statliga medel sökas. Ansökningar kan lämnas in året runt och är i kraft 2 år.

De frontveteraner som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och ha deltagit i 1939-1945 års krig är berättigade till tjänster som stöder hemmaboendet. Till dessa tjänster räknas t.ex. hemvård, kostservice, tvättservice, städhjälp samt färdtjänst (taxiresor). Tjänsterna baserar sig på bedömningen av servicebehovet.

Gör så här

Understöden utbetalas av social- och hälsovårdsavdelningen i Sibbo. För utbetalningen behövs kvittenser, fronttjänsttecken, bankkontonummer och hemadress. Ansökan bör lämnas in inom en (1) månad från kvittots datum och utbetalningen sker inom ramen för budgeterade medel, i den ordning ansökningarna inkommer.

Tilläggsuppgifter om understöden och om ansökning av understöden får du av kanslisekreteraren som har hand om veteranärenden.

För vem och på vilka villkor

För att få understöd bör du ha frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Betalningsinformation