Rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammansättning

9 medlemmar som har personliga ersättare. Av medlemmarna representerar 6 handikapp- och anhörigorganisationer, 1 social- och hälsovårdsutskottet, 1 tekniska utskottet och 1 bildningsutskottet.

Organisationernas representanter och ersättare

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki Liisa Jankkari (Astma- ja allergialiitto Janne Jankkari)

Sipoon Muisti Juha Huotari (Sipoon Muisti Mari Kinnunen-Salorinne)

De Utvecklingstördas Väl i Östra Nyland Monica Ståhls-Hindsberg

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf. - (Eija Halme)

Kynnys ry, Sipoon liikuntavammaiset / Porvoon invalidit - Borgå invalider ry Tuula Räikkönen (Ritva Helin)

Borgå invalider Tomas Jonsson

Kommunens representanter

Social- och hälsovårdsutskottet Monika Hämäläinen (Suvi-Päivikki Vuoksenranta)

Tekniska utskottet Jokke Härmä (Laura Günsberg-Sandström)

Bildningsutskottet Jari Malm (Tiina-Maria Levamo)

Orförande Monica Ståhls-Hindsberg

Viceordförande Juha Huotari

Sekreterare

~ ~ ~

Äldrerådets sammansättning

Äldrerådet har 12 medlemmar och lika många personliga ersättare. Kommunstyrelsen väljer äldrerådets 6 medlemmar enligt pensionärsföreningarnas och krigsveteranernas förslag. Kommunstyrelsen väljer även 3 förtroendemän och 3 tjänstemän. Tjänstemännen borde representera social- och hälsovårdsavdelningen, bildningsavdelningen och avdelningen för teknik och miljö. Äldrerådet väljer ett ordförande och ett viceordförande bland sina medlemmar.

Organisationernas representanter och ersättare

Sibbo svenska pensionärsförening rf. Monika Tillander, Bjarne Heinonen (Rita Tackman, Solveig Herlin)

Sipoon Eläkkeensaajat ry. Juha Huotari, Kaarlo Kuntsi (Brita Seppänen Kerstin Varjo)

Sibbo Krigsveteraner rf. Sven-Gustav Åström, Vidar Lindqvist (Tom Sundbäck, Lars Björkell)

Tjänsteinnehavare

Social- och hälsovårdsavdelningen Sari Häkkinen (Nina Martikainen)

Bildningsavdelningen Aleksi Haapanen (Pirjo Pentti)

Avdelningen för teknik och miljö Jere Loikkanen (Sami Palmu)

Förtroendemän

Hans Blomberg (Gun Mannila)

Jaana Hyvärinen (Simo Lehvonen)

Tuula Keinänen (Markus Pietikäinen)

Ordförande Monika Tillander

Viceordförande Juha Huotari

Gör så här