Rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammansättning

9 medlemmar som har personliga ersättare. Av medlemmarna representerar 6 handikapp- och anhörigorganisationer, 1 social- och hälsovårdsutskottet, 1 tekniska utskottet och 1 bildningsutskottet.

Organisationernas representanter och ersättare

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki Liisa Jankkari (Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki Harry Jankkari)

Keski-Uudenmaan Kuulo ry Risto Pietilä (Keski-Uudenmaan Kuulo ry Tellervo Hakkari)

De Utvecklingstördas Väl i Östra Nyland Monica Ståhls-Hindsberg (Porvoonseudun Hengitysyhdistys Heikki Liikkanen)

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf. Kenneth Ekholm (Tobias Sandström)

Kynnys ry, Sipoon liikuntavammaiset / Porvoon invalidit - Borgå invalider ry Tuula Räikkönen (Porvoon Invalidit - Borgå Invalider Sipoon liikuntavammaiset Tomas Jonsson)

Uudenmaan CP-yhdistys - Nylands CP-förening Eetu Vuorimies (Uudenmaan CP-yhdistys- Nylands CP-förening Sanna Kuusisto)

Kommunens representanter

Social- och hälsovårdsutskottet Suvi-Päivikki Vuoksenranta (Juha Huotari)

Tekniska utskottet Monika Hämäläinen (Anna-Karoliina Mattila)

Bildningsutskottet Tom Sundbäck (Lilli Kahri)

Orförande Tuula Räikkönen, tfn 050 360 5813, tuula.raikkonen@hotmail.com

Viceordförande Liisa Jankkari

Sekreterare Jessica Lökfors

~ ~ ~

Äldrerådets sammansättning

Äldrerådet har 12 medlemmar och lika många personliga ersättare. Kommunstyrelsen väljer äldrerådets 6 medlemmar enligt penionärsföreningarnas och krigsveteranernas förslag. Kommunsturelsen väljer även 3 förtroendemän och 3 tjänstemän. Tjästemännen borde representera social- och hälsovårdsavdelningen, bildningsavdelningen och avdelningen för teknik och miljö. Äldrerådet väljer ett ordförande och ett viceordförande bland sina medlemmar.

Organisationernas representanter och ersättare

Sibbo svenska pensionärsförening rf. Bjarne Heinonen, Rita Tackman (Karl-Gunnar Skogberg, Solveig Herlin)

Sipoon Eläkkeensaajat ry. Kaarlo Kuntsi, Brita Seppänen (Anja Nevala, Hilkka Patala)

Sibbo Krigsveteraner rf. Herbert Björkman, Harry Blomqvist (Lars Björkell, Sven-Gustav Åström)

Tjänsteinnehavare

Social- och hälsovårdsavdelningen Helena Räsänen (Nina Martikainen)

Bildningsavdelningen Ulla Salento (Pirjo Pentti)

Avdelningen för teknik och miljö Ossi Hartikainen (Rainer Långsjö)

Förtroendemän

Pauli Heikkilä (Seija Ryynänen)

Hans Blomberg (Gun Mannila)

Maija-Liisa Sahlbom (Rauno Haapaniemi)

Ordförande Brita Seppänen

Viceordförande Rita Tackman

Gör så här

Post till äldrerådet:

Äldrerådets sekreterare

Sari Häkkinen, PB 7, 04131 Sibbo sari.hakkinen@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.