Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Direktionens uppgift är att besluta om utvecklandet av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som kommunfullmäktige ställt för verksamheten och ekonomin samt följa upp och rapportera hur målen nås.

Stefan Sandström, ordförande, tfn 050 546 7075 (Christer Lindqvist)

Jani Rämäkkö, viceordförande (Ari Tamminen)

Maria Forss (Marianne Andersson-Lindqvist)

Kjell Grönqvist (Sari Rissanen)

Brita Ekebom (Ilkka Janhunen)