S 20 Söderkulla gårds bostadsområde

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt havsnära bostadsområde. Målet är att möjligöra ett småstadsmässigt och småhusdominerat område. Områdets läge mellan Sibbo å och friluftsterrängen i norra Söderkulla är med tanke på rekreation förträffligt. Området stödjer sig på Söderkullas service och tjänster. Planarbetet ingår i kommunens planläggningsprogram 2018-2011

Kontaktuppgifter

planläggare Niina Tiittanen, 040 541 7596
planläggningschef Jarkko Lyytinen, 050 409 3957

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Beredningsskede II

Beredningsmaterialet för detaljplanen är framlagt 23.6-26.8.2022 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på planens webbsidor http://www.sibbo.fi/s20.
De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 26.8.2022 kl 14, adress Sibbokommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 23.6.2022 (pdf)

Plankarta, utkast (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
Bilaga 1: Plankarta, beteckningar och bestämmelser i detaljplanen
Bilaga 2: Bemötanderapport
Bilaga 3: Program för deltagande och bedömning
Bilaga 4: Arkeologisk specialinventering
Bilaga 5: Naturinventering
Bilaga 6: Utredning om byggbarheten
Bilaga 7: Grundvattenundersökning
Bilaga 8: Landskapsinventering
Bilaga 9: Utredning om förorenad marksubstans
Bilaga 10: Dagvattenudredning

Illustration (pdf)

Planläggaren är anträffbar i Söderkulla bibliotek 7.7 och 16.8 under planens framläggningstid.
Du kan komma och träffa planläggaren den tid som lämpar dig bäst torsdag 7.7 kl 10–12 och 13–16 samt tisdag 16.8 kl 10–12 och 13–18. Välkommen!

Det är möjligt att lämna frågor och kommentarer elektroniskt via webbsidan Din åsikt.
Projekt: S20 Detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde – Dinåsikt.fi (otakantaa.fi)

 

Tidigare behandlingsskeden

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet var framlagt 25.2. – 27.3.2019

S 20 Kungörelse 21.2.2019 (pdf)

S 20 Referensplan (preliminärt utkast, pdf)

S 20 Planbeskrivning (pdf)

S 20 Beskrivningens bilaga 1: Program för deltagande och bedömning (pdf)
S 20 Beskrivningens bilaga 2: Referensplan (pdf)
S 20 Beskrivningens bilaga 3: Naturutredning (på finska, pdf)

Invånartillfället ordnades torsdag 28.2.2019 i Hansas ungdomsföreningshus (Söderkullavägen 618).

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 17.1.2019

S 20 Kungörelse om anhängighet (pdf)

S 20 Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 17.1. – 18.2.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla).

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 18.2.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.