Invandrartjänster

Socialtjänsterna för nyanlända invandrare och flyktingar finns i Nickby centrum. I invandrartjänsterna kan man även få allmän information om invandringsfrågor. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.

Invandrartjänsternas huvuduppgift är att under tre års tid främja integrationen av kvotflyktingar som kommunen tagit emot, asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och som placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen samt de som återinvandrar.

Gör så här

Reservera tid per telefon innan du besöker invandrartjänsterna.

För vem och på vilka villkor

En invandrare kan söka sig till socialtjänsterna för invandrare huvudsakligen då hen har bott i Finland i mindre än tre år. Kundrelationen slutar eller flyttas till de allmänna socialtjänsterna vanligen efter tre års ständig boendetid i landet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invandrare erbjuds handledning och rådgivning i frågor gällande integration, hälso- och socialtjänster, boende, ekonomi och försörjning, studier och arbete. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar invandrare till alla serviceproducenter.

Invandrare kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Lag om främjande av integration http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386