Sommar-Kride i skogen: Informationspraktikantens blogginlägg och tips på kommunens webbsida och sociala medier

Jag började jobbet vid Sibbo kommuns informationstjänster som högskolepraktikant den 17 maj 2021. Utöver kommunens sedvanliga information och meddelanden, kommer jag under sommaren att skriva ett flertal blogginlägg och även producera audiovisuellt material till kommunens sociala mediers konton.

Musiker och blivande sociolog

Som 41-åring är jag kanske en något mognare sommarpraktikant än vad är sedvanligt, vilket kan förklaras med att jag innan mina högskolestudier redan hunnit skapa karriär både som musiker (under 27 års tid) och inom restaurangbranschen (under 24 års tid). Information och marknadsföring har varit en essentiell del av mitt arbete inom båda yrkesfälten, särskilt under den 15 år långa perioden jag var verksam som företagare. I och med coronapandemin och dess medförande förändringar i arbetsmöjligheter, tog jag det stora beslutet att hoppa till skolbänken och slutföra mina studier, som för två årtionden sedan blev på hälft på grund av min karriär inom musikbranschen.  Jag studerar vid Svenska social- och kommunalhögskolan, som är en del av Helsingfors universitet, med sociologi som huvudämne. Arbetet i kommunorganisationen är en oerhört viktig del av min kunnandeportfolio och jag är verkligt tacksam över möjligheten att arbeta vid en utsiktspost för kommunal förvaltning. Jag är övertygad om att erfarenheten kommer att väga tungt med tanke på min examen.

Samtidigt strävar jag givetvis att vara en produktiv resurs, som medför ett mervärde för Sibbo kommuns informationstjänster och alldeles särskilt med Visit Sibbo och Business Sibbo i åtanke. Jag väntar med iver att träffa så väl kommunbor, lokalföretagare som sommargäster och turister!

Denna sommar börjar min dag på skogsstigen!

Läs mitt första blogginlägg bakom länken nedan:

Halvdags resa genom Sibbo storskog

Kristian Meurman, informationspraktikant
fornamn.efternamn@sipoo.fi

Senast uppdaterad 06.07.2022