Halvdags resa genom Sibbo storskog med en och samma bussbiljett

HALVDAGS UTFÄRD:
Bakunkärr – Brännberget – Kalkbruket – Kalkbrännarstigen – Sottunga (Kalkugnsvägen)

Helhetstid: 1½ – 2 timmars promenad + 30 min paus med matsäck
Promenadruttens längd: cirka 7 kilometer
Kravnivå: Grundkondition räcker
Bussen anländer till Bakunkärrets parkeringsplats klockan 10:15
Bussen avgår från Kalkugnsvägens hållplats klockan 12:45
Observera
: Kom ihåg vattenflaska! Inga vattenpunkter längs rutten.

Text och bilder:
Kristian Meurman – fornamn.efternamn@sipoo.fi

OBS! Bussen stannar inte för att invänta passagerar vid hållplatser, man måste alltså vara i tid på hållplatsen.
Anmäl chauffören vilken hållplats du önskar stiga av på.

Bild: Kristian Meurman

Karta över halvdags utfärd igenom Sibbo storskogs nationalpark från Bakunkärr parkeringsplats via Kalkbruket till Kalkugnsvägens busshållplats.
Den blåmärkta rutten promenerar man på 1½ – 2 timmar och det blir tid över för en god halv timmes matpaus.

Praktiskt med Hop on Hop off bussen på halvdags naturupplevelse

Jag ville uppleva Sibbo storskog så brett som möjligt, så jag bestämde mig för att provköra Hop on  Hop off bussförbindelsen i kombination med att gå igenom nationalparken. Mitt mål var att få plats med så stor andel av skogsmiljön som möjligt, avnjuta min matsäck på ett trevligt ställe och kunna gå i lugn takt – trots att busstidtabellen givetvis kräver att hålla ett öga på klockan åtminstone emellanåt.

Att gå genom södra delen av nationalparken från nordost till sydväst medför valmöjligheter med rutter som är olika krävande och långa. Och om matpausen drar ut på tiden, kan en genväg utnyttjas för sista biten av färden. Däremot, om marschfarten tenderar att bli något för lång, är det sällan en dålig idé att sätta sig ner på berget och njuta av vyn mot sädesfälten. Någon dålig idé är det heller ej att njuta av atmosfären vid slutpunktens busshållplats, där kor betar precis intill hållplatsen.

Avfärd på morgonen från Dickursby eller Nickby

Man kan stiga på Hop on Hop off bussen på morgonen antingen från Sibbo Nickby (klockan 08:45) eller Vanda Dickursby (klockan 09:30). I Nickby är avfärdsplatsen framför biblioteket och i Dickursby startar bussen från Resecentrets bussterminals plattform 10. Beroende på situationen är det antingen frågan om en 16 platsers minibuss eller en full storleks turistbuss. Bussen kan tydligt kännas igen på ”Sipoonkorpi hop-on hop-off” skylten i bussens vindruta, dessutom ställs det i Dickursby invid plattform 10 en stor gatuställning, där man kan kontrollera bussens tidtabeller. Dickursby är tillgängligt bland annat med VR:s fjärrtåg samt med HRT:s närtåg och bussar. Det finns även en direkt förbindelse till Dickursby från Helsingfors-Vanda flygplats.

Till Nickby kan man komma bland annat från Kervo, Järvenpää norra Sibbo, Vanda, Östra centrum i Helsinfors, södra Sibbo samt Borgå.

Tidtabeller hittar du exempelvis från Helsingforsnejdens trafiks (HRT), VR:s och Matkahuoltos nättjänster.

Sibbo storskog Hop-on Hop-off logo.
Sibbo storskogs Hop-on Hop-off buss kan kännas igen på logotypen i vindrutan.

In i skogen!

Rutten börjar vid Bakunkärr parkeringsplats och går mot sydväst i riktningen Bakunkärrs rastplats. Längs vägen finns flera olika typer av skog och ställvis hjälper långbrädor till att ta sig vidare. Särskilt efter häftigt regn kan terrängen vara full av gyttja, så basketskor för stadsbruk rekommenderas inte.

Bild: Kristian Meurman

Bild av skor som lämpar sig för vandring.
Det gäller att välja bra skor. Mitt eget val föll på Försvarsmaktens landstigningsskor m/05, som nog måste blankas efter detta.

Början av rutten är en snäv stig, men leden är tydligt utmärkt. I området kring Bakunkärrs parkeringsplats går en kortare ringrutt, som med sina cirka 2 kilometer väl lämpar sig även för att vandras med familjens yngsta medlemmar. Denna rutt har blå färgkod, medan rutten mot Kalkbrännarstigen är gul och vit.

Ruttmarkeringarna är klara och det är lätt att skilja den önskade rutten från andra. Informationsskyltar kan skönjas tillräckligt ofta och de hjälper en att hållas på rätt spår, även då korsande stigar finns. Det finns också glädjande ofta små rastställen, antingen i form av enkla bänkar av plankor på stubbar eller stadiga bordsgrupper. Således är det inget tvång att ta sig till de större rastplatserna med eldstad för att avnjuta kall matsäck.

Bild: Kristian Meurman

Vägskäl i Sibbo storskogs nationalpark: Stigen till Kalkbruket skiljs från Bakunkärrsrundans stig.
Ruttmarkeringarna är tydliga och det är lätt att skilja mellan olika stigar tack vare färgkoderna. Bakunkärrsrundan har blå färg, medan rutten mot Kalkbruket är gul. Kalkbrännarstigen som leder mot Kalkugnsvägens busshållplats har vitt och grönt.

Den första rastplatsen, som också har en prydlig torrtoalett, är Bakunkärr rastplats. Vill man ta sig dig, gäller det att fortsätta cirka 200 meter söderut, i stället för att vända till höger mot väst, i riktningen Kalkbrännarstigen och Kalkbrukets rastplats. Det är lätt att lägga märke till korsningen, då den snäva skogsstigen förändras till en bredare grusbelagd stig som är bred nog för Forststyrelsens fyrhjulingar som används för upprätthåll.  Förutom torrtoalett har rastplatsen även två eldplatser, varav ena också har tak. Vid bordsgrupperna kan man se en skogsutsikt mot ost-nordost samt ett litet kärrträsk blänkande i horisonten.
Har man inte behov att utnyttja torrtoaletten är det bara att gå vidare.

Bild: Kristian Meurman

Ny torrtoalett i Sibbo storskogs nationalpark.
Redan efter en kilometer från startpunkten finns första rastplatsen med en prydlig torrtoalett. Har man inte behov att använda sig av den, är det bara att gå förbi Bakunkärr rastplats – således sparar man cirka 300 meters extra promenad åt sides från huvudstigen.

Då man närmar sig Kalkbrukets rastplats, förändras terrängen till mer böljande och ställvis finns det klart brantare upp- och nedförsbackar. Denna rutt lämpar sig dock väl för vänner av lättare motionering och kräver inte särskilt god kondition. Rutten är också lätt att gå, stigen är ställvis grusbelagd och här och där underlättar långbrädor och mindre broar gången.

Matpaus vid Kalkbrukets rastplats

Som rastplats är Kalkbruket riktigt bra. Torrtoaletterna, vilka är tvänne till antalet, är snygga och prydliga, det finns got tom sittplatser invid eldstaden och även om bänkarna vore alla upptagna, känns tanken att sätta sig på det av solen smekta varma berget inte som en dålig idé heller. Det är tillåtet att tälta vid Kalkbrukets område och invid eldplatsen finns även ett två personers övernattningsskydd.

Bild: Kristian Meurman

Kalkbrukets rastplats i Sibbo storskogs nationalpark.
Vid Kalkbrukets eldplats finns det gott om sittplatser.

Efter lunchpausen känns det bra att fortsätta, större delen av promenaden är ju nämligen redan bakom. Slutsidan av promenaden lämpar sig också bra att gå med mätt mage: det är mest jämn mark och lätt nedförsbacke som gäller. Från skogens dunkel hamnar man på en bred sandväg med en underbart vacker åkervy. Vägen är också avsedd för bilar, så det gäller att hålla sig vid kanten. Har lunchpausen dragit extra långt ut på tiden, kan man gå längs vägkanten hela vägen till asfaltvägens början. På detta sätt sparar man lätt 15-20 minuuttia, även om man nog tyvärr går miste om några sevärda platser. Det är dock bra att ha detta alternativ i åtanke, om man är orolig över att hinna till bussen! Från platsen där den breda vägen börjar går man på cirka 15-20 minuter till busshållplatsen, längs stigarna är det skäl att reservera upp till dubbel mängd tid.

Rutten är i sig lätt att följa, de vit-gröna fyrkanterna signalerar var rutten går. Men det gäller dock att hålla ögonen uppe för ställen där stigen igen dyker in i skogen, annars går man lätt förbi.

Bild: Kristian Meurman

Kalkbrännarens stig stiger upp till skogen från bilvägen.
Om lunchpausen dragit ut på tiden, är det bara att gå rakt här i stället för att ta trapporna upp till höger. Härifrån kommer man till busshållplatsen på 10–15 minuter, rutten genom skogen kräver en kvart längre tid.

Lämpligt lång promenad

Som helhet kändes den cirka 7 kilometer långa promenade lämplig och även om jag i vanliga fall är en rask promenerare, försökte jag denna gång med avsikt gå lungt och njuta av naturen. Eftersom jag dessutom stannade upp flera gånger för att fotografera, samt gick delar av rutten två gånger för att kolla upp tidsfrister jämförandes rakaste vägen och vägen genom skogen, kan jag konstatera att 2 timmar 45 minuter från hållplats till hållplats är mer än tillräckligt lång tid. Även om det nog gäller att vara i tid på avfärdshållplatsen. Om det känns att det blir massvis med tid över mot slutändan av promenaden, kan man väl göra som jag och ta en exra paus vid bergskanten och se över betesmarkerna på Vanda sida och där omkring lungt lunkande kor. Kanske det lönar sig att spara en liten slurk kaffe i termosen – alltid kan man ju njuta av det medan man väntar på bussen på hållplatsen, om inte annars!

Bild: Kristian Meurman

Medtagen matsäck i Sibbo storskogs nationalpark.
För en halvdags promenad lämpar sig bäst färdig gjord matsäck. Vattenflaska är viktigt att komma ihåg, eftersom vattenpunkter inte finns i södra delarna av Sibbo storskogs nationalpark.

För en sådan här halvdags resa rekommenderar jag att ta färdigtillredd matsäck med, då uppgörande av eld och kaffekokande är så tidskrävande att pausen riskerar bli onödigt kort annars. I mina kommande blogginlägg kommer jag dock att tipsa även om längre ruttval som väl lämpar sig för att ta med sig så väl grillkorv som andra delikatesser!

Bild: Kristian Meurman

Sibbo storskogs Hop on Hop off buss närmar sig Kalkugnsvägens hållplats.
Det gäller att vara i tid på busshållplatsen, eftersom bussen inte stannar vid tom hållplats. Stanna bussen med att klart signalera med handen att du vill ombord.

Senast uppdaterad 01.06.2021