Utbildningssektorns projekt och utvecklingsarbete

På den här sidan hittar du utbildningssektorns pågående utvecklingsprojekt och program som styr verksamheten.

Utbildningssektorn har fått projektfinansiering från Utbildningsstyrelsen eller Undervisnings- och kulturministeriet för följande utvecklingsprojekt:

  • För att kompensera effekterna av exceptionella omständigheter orsakade av coronaviruset för åren 2023–2024, bidragsperioden löper ut 31.7.2024
  • Stöd till intensifierat och särskilt stöd samt stöd till skolgång för elever med invandrarbakgrund i deras egna närskolor
  • Alla med – omfattande och högkvalitativ inkludering av elever med invandrarbakgrund i den grundläggande utbildningen
  • Utveckling av digitala färdigheter hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • Stärkande av säkerhetskompetensen hos personal i förskolorna, grundskolorna och ungdomstjänsterna
  • Läskunnighetsstrategin i Sibbo
  • Ilmaisuvoimaa Sipoon kielikylpyyn
  • Stärkande och utveckling av det gemensamma elevvårdsarbetet, samhällspedagoger till skolbyggnaderna Nickby Hjärta och Miili
  • Klubbverksamhet

Temat för det gemensamma elevvårdsarbetet under läsåret 2023–2024 är "Trevligt att du kom till skolan!".

Serviceställen