Boxby skola

Boxby skola är en trelärarskola med cirka 60 elever i årskurserna 1–6. Undervisningsspråket är svenska.

Skolan har en gymnastiksal (200 kvadratmeter) som kan reserveras av invånare och föreningar.

Boxby skola är byggd 1990 och har renoverats under de senaste läsåren. Inlärningsmiljön är modern och skolan satsar starkt på moderna undervisningsmaterial som informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen. Skolan satsar på att eleverna skall uppleva skoldagen som en helhet och har som ett led i detta tänkande inlett eftermiddagsverksamhet i skolan. I skolan finns också klubbverksamhet.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Anna-Karin Brunberg, rektor

+358 401916068

Alexandra Lindström, skolsekreterare

+358 503041852

Lärarrum

+358 503607966

Morgon- och eftermiddagsverksamheten

+358 401914428

Besöksinformation

Spjutsundsvägen 71, 01190 Box