Norra Paipis skola

Norra Paipis grundskola är en trelärarskola med cirka 60 elever. Undervisningsspråket är svenska. Eleverna på skolan kommer från både landsbygd och stad och har olika språkliga bakgrunder. Detta ger dynamik i lärandet och undervisningen. Alla inom skolsamfundet – lärare, personal, elever och vårdnadshavare – bidrar till en god atmosfär i skolan.

Skolverksamheten inleddes i norra delen av Paipis by år 1908. Den gamla skolbyggnaden togs i bruk 1910 och en renovering gjordes sist 1981. En separat tillbyggnad med några undervisningsutrymmen och gymnastiksal finns i närheten.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Maria Udd, rektor

+358 505305921

Anna Fabricius, skolsekreterare

+358 405622921

Lärarrum

+358 505850638

Besöksinformation

Paipisvägen 1098, 04170 Paipis