Söderkulla skola

I Söderkulla skola går ca 160 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper med sammansatta klasser. Det finns även två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Undervisningsspråket är svenska. Förskolan finns i skolans utrymmen, vilket möjliggör ett tätt samarbete inom förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Även Sipoonlahden koulus årskurser 1–9 finns i samma skolfastighet.

Skolcentrumet har en gymnastiksal (590 kvadratmeter) som kan reserveras av invånare och föreningar. I salen kan man till exempel spela volleyboll, korgboll och badminton.

Trots att skolan finns i Söderkulla centrum har vi naturen nära. Vi har goda möjligheter att röra oss ute i naturen. Skolans profilering är motion och idrott, en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning samt att beakta olika begåvningsprofiler. I skolvardagen betonas speciellt rörelseglädje, en god och kvalitativt högklassig grundläggande utbildning samt elevernas sociala kompetens.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Charlotta Sillman, rektor

+358 505312528

Alexandra Lindström, skolsekreterare

+358 503041852

Lärby 0-2

+358 504716755

Lärby 3-6

+358 504135647

Morgon- och eftermiddagsverksamheten

+358 401914468

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla