Söderkulla skola

I Söderkulla skola går 155 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper: tre sammansatta klasser med årskurs 1–2, fyra enkla klasser och två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Undervisningsspråket är svenska. Förskolan finns i skolans utrymmen, vilket möjliggör ett tätt samarbete inom förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Även Sipoonlahden koulus årskurser 7–9 finns i samma skolfastighet.

Skolcentrumet har en gymnastiksal (590 kvadratmeter) som kan reserveras av invånare och föreningar. I salen kan man till exempel spela volleyboll, korgboll och badminton.

Trots att skolan finns i Söderkulla centrum har vi naturen nära. Vi har goda möjligheter att röra oss ute i naturen. Skolans profilering är motion och idrott, en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning samt att beakta olika begåvningsprofiler. I skolvardagen betonas speciellt rörelseglädje, en god och kvalitativt högklassig grundläggande utbildning samt elevernas sociala kompetens.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Jan-Erik Holmkvist, rektor

+358 500813151

Alexandra Lindström, skolsekreterare

+358 503041852

Lärby 0-2

+358 504716755

Lärby 3-6

+358 503373627

Morgon- och eftermiddagsverksamheten 1

+358 401914468

Morgon- och eftermiddagsverksamheten 2

+358 503680177

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla