Södra Paipis skola

Södra Paipis skola är en byskola med tre lärare och cirka 60 elever. Skolan har årskurserna 1–6. Undervisningsspråket är svenska.

En skola har funnits i Paipis sedan 1880-talet och i nuvarande byggnad sedan 1924. År 1955 byggdes en tillbyggnad.

Södra Paipis skola samarbetar intensivt med förskolan som ligger vägg i vägg till skolan. Dessutom finns det dagvård i samma byggnad i form av ett gruppfamiljedaghem.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Desirée Wirén, rektor

+358 401916043

Anna Fabricius, skolsekreterare

+358 405622921

Lärarrum

+358 503831593

Besöksinformation

Skolbacken 50, 04170 Paipis