Leppätien koulu

  • Leppätien koulu erbjuder svenskt språkbad för åk 1–6 i Nickby och åk 1–4 i Söderkulla.
  • Deltagande i språkbadsstigen förutsätter att tidigare ha deltagit i språkbad i förskolan eller motsvarande språkkunskaper.
  • I Sibbo erbjuds språkbadsundervisning för barn som bor i Sibbo.
  • Sibbo erbjuds språkbadsförskola i Söderkulla i Miili kampuset, samt i Nickby i Leppätien koulu
  • Elevantal ca 150
  • Gymnastiksalen (280 kvadratmeter) kan reserveras av invånare och föreningar.

Språkbadsmodellen i Sibbo är tidigt totalt språkbad, vilket innebär att barnet börjar språkbadet i småbarnspedagogiken på svenska. Mängden av modersmålet i undervisningen ökar successivt under grundskoletiden, så att undervisningsspråken fördelas jämnt i högstadiet.

Språkbadsspråket är både ett mål och ett verktyg i inlärningen. Undervisningen är ämnesövergripande och för varje årskurs finns mål för den språkliga utvecklingen i både modersmålet samt målspråket . Vi uppmuntrar eleverna att aktivt använda svenska för att uppnå målet att mångsidigt använda svenska och kunna kommunicera i både i tal och skrift.

Sibbo erbjuder språkbadsförskola i daghemmet Metsärinne i Västerskog samt i Leppätie skolan i Nickby. Antagningen till språkbadsskolan kräver minst förskola i språkbad eller motsvarande språkkunskaper.

Språkbadsstigen fortsätter i Nickby i årskurs 7–9 i Sipoonjoen yhtenäiskoulu. Undervisningen ordnas i samarbete med Kungsvägens skola.

Språkbadsundervisningen förutsätter att eleverna är engagerade och aktiva. Det finns bra idrottsanläggningar nära skolan och skolgården tillsammans med parkområdet utgör en säker och inbjudande, mångsidig miljö.


I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I alla skolor i Sibbo kommun betonas i den dagliga verksamheten vikten av arbetsro, trygghet, innovativa arbetssätt och medvetenhet om miljöfrågor. Alla skolor i Sibbo är med i KiVa-skola programmet för att förebygga mobbning.

Barn i skolan.

Två barn sitter vid ett bord. En av barnen skriver på papret och det andra barnet pekar på fingret på papret.

Flicka i skolan.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Karri Hypen, rektor

+358 405324803

Sari Johansson, Skolsekreterare

+358 503502691

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

+358 504651367

Webbsida

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla

Envägen 12, 04130 Sibbo