Kungsvägens skola

SAMSUNG CSC

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenskspråkiga elever i årskurserna 7–9. Undervisningsspråket är svenska. Skolan finns tillsammans med finskspråkiga Sipoonjoen koulu i den nya byggnaden i Nickby hjärta i Nickby skolcentrum.

Vi har cirka 400 elever och cirka 35 lärare. I skolan finns 14 basundervisningsgrupper samt fem mindre undervisningsgrupper. Därtill undervisas det finska utbildningsväsendets tre språkbadsklasser i årskurs 7–9 på svenska i vår skola. I skolan finns också flexibel grundundervisning samt klasser för elever med behov av särskilt stöd. I skolan har vi tagit i bruk 75-minuterslektioner för att förbättra elevernas inlärningsmiljö och arbetsron i skolan.

Kungsvägens skola har en aktiv elevkårs- och stödelevsverksamhet. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bland annat genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt. Vidare satsar skolan på personalens välmående och samarbetet med den finska grannskolan.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Maria Tallberg, Tf. rektor

+358 405589164

Ann-Marie Julin, studiehandledare

+358 401563898

Essi Rimmi, studiehandledare

+358 405884190

Harriet Nyberg, skolsekreterare

+358 401914244

Lärarrum

+358 401914245

Webbsida

Besöksinformation

Stora Byvägen 12, 04130 Sibbo