Koulutuksen toimialan projektit ja kehittämistyö

Tältä sivulta löydät koulutuksen toimialan käynnissä olevat hankkeet, kehittämistyöhön liittyvät projektit ja toimintaa ohjaavat ohjelmat.

Koulutuksen toimiala on saanut seuraaville hankkeille Opetushallituksen tai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankerahoitusta:

 • Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2023–2024
 • Tehostetun ja erityisen tuen sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen omissa lähikouluissa.
 • Kaikki mukaan - maahanmuuttajataustaiset oppilaat tiiviisti ja laadukkaasti mukaan perusopetukseen
 • Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittäminen
 • Esi- ja perusopetuksen ja nuorisopalvelujen henkilöstön turvallisuusosaamisen vahvistaminen
 • Lukutaitostrategia Sipooseen
 • Ilmaisuvoimaa Sipoon kielikylpyyn
 • Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen, yhteisökasvattajat Nikkilän Sydämeen ja Miilille
 • Kerhotoiminta
 • Sitouttava kouluyhteisötyö
 • 3-vuotinen Gutsy Go HUB -hanke jatkuu kaikissa yläkouluissa lukuvuonna 2023–2024.

Koulujen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön teema lukuvuonna 2023–24 on “Kiva, kun tulit kouluun!".

Palvelupaikat