Gumbostrands skola

Gumbostrand skola är en trelärarskola med cirka 50 elever i årskurserna 1–6 och cirka 10 barn i förskolan. Undervisningsspråket är svenska.

Eftersom skolan ligger i närheten av havet är skärgården och dess omgivning en viktig del av skolvardagen. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på natur- och miljökunskap samt modersmål och matematik.

I det närliggande allhuset Gumbohuset finns skolans matsal och utrymmen för gymnastik.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Camilla Levander, rektor

+358 401914275

Alexandra Lindström, skolsekreterare

+358 503041852

Lärarrum

+358 503601999

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

+358 401914578

Webbsida

Besöksinformation

Gumbovägen 210, 01120 Västerskog