Kyrkoby skola

Kyrkoby skola finns i närheten av Sibbo centrum. Skolan arbetar med årskurserna 1–6 fördelade på åtta basgrupper. Undervisningsspråket är svenska. I skolan finns också två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Förskolan finns i skolans utrymmen (paviljongen) vilket möjliggör ett bra samarbete. Skolan samarbetar även med Nickby barnträdgård.

Kyrkoby skola jobbar för att ge eleverna goda baskunskaper, basfärdigheter och arbetsvanor för fortsatt lärande. Skolan vill aktivera eleverna och lära dem ta ansvar för sitt eget lärande, sitt skolarbete och sin skolmiljö. Skolans läge ger också goda möjligheter till undervisning utomhus i naturen samt nyttjande av de idrottsanläggningar som finns i närheten för att främja en sund livsstil.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Stefan Villanen, rektor

+358 504116241

Anna Fabricius, skolsekreterare

+358 405622921

Lärarrum

+358 504433631

Mornis kl. 7.30–9.00 (8.45-9.00 uterast), eftis kl. 13.00–17.0 0

+358 504433632

Besöksinformation

Stora Byvägen 3, 04130 Sibbo