Salpar skola

Salpar grundskola är en trelärarskola med cirka 40 elever i årskurs 1–6 och cirka 5 elever i förskolan. Undervisningsspråket är svenska. I skolan arbetar också en timlärare och en skolgångshandledare. Salpar skola finns i Kalkstrand, i sydöstra delen av Sibbo.

Skolan är belägen endast ett stenkast från havet. Skolans ambition är att vara en hälsofrämjande skola som genom att se, höra och bekräfta varje enskild elev skapar förutsättningar för en trygg och god grundläggande utbildning och inlärning. Den omgivande naturen är en tillgång som används aktivt under hela skolåret. Likaså är temadagar och ämnesövergripande projekt och åldersblandade grupper en del av skolvardagen.

I alla skolor i Sibbo kommun används mångsidiga arbetssätt och undervisningsredskap. I skolan uppmuntras barnet att uttrycka sig själv på ett positivt sätt och att ta ansvar för sig själv och för sin omgivning. Skolorna deltar i finländska och utländska utvecklingsprojekt. I kommunens alla skolor uppskattas arbetsro, innovativitet, stillhet och trygghet samt miljövänlighet. Tillsammans med barnen och hela den övriga personalen arbetar vi varje dag för att tillgodose dessa värden. I skolan genomförs åtgärdsprogrammet mot mobbning KiVa-skola.

Kontaktuppgifter

E-postadress

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Telefon

Kasper Nyberg, rektor

+358 401914451

Alexandra Lindström, skolsekreterare

+358 503041852

Lärarrum

+358 503802575

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

+358 401914492

Webbsida

Besöksinformation

Salparvägen 11, 01180 Kalkstrand