Dataskyddsbeskrivningar och dokument gällande hantering av personuppgifter

Då personuppgifter samlas in i ett särskilt användningssyfte bildar de tillsammans ett register. Med dataskyddsbeskrivningarna informeras kunden hur kundens personuppgifter hanteras. Av dataskyddsbeskrivningen framgår bl.a:

  • vem som är registeransvarig för personuppgifter,
  • vilka personuppgifter som ingår i registret,
  • för vilket ändamål personuppgifterna används,
  • till vem personuppgifterna regelmässigt lämnas ut och
  • principerna för skydd av personuppgifterna.

Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade. Vidare information ges av den kontaktperson som finns angiven i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningar avdelningsvis:

Social- och hälsovårdsavdelningen

Patient- och klientuppgiftsregistret

Patientregister för social- och hälsovårdstjänster

Mun- och tandvårdens bildhanteringsprogram

Klientuppgiftsregistret hos socialtjänsterna

Kundregistret hos service för äldre och handikappservice

Veteranregistret

Kostservicen

Färdtjänster

 

Bildningsavdelningen

Behandling av personuppgifter på bildningsavdelningen

 

Avdelningen för teknik och miljö

Behandling av personuppgifter i avdelningen för teknik och miljö

Kameraövervakningens register

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

Detaljplanering

Generalplanering

Mätnings- och fastighetsenheten

Sibbo kommuns karttjänsten

Näringslivsenheten och nyhetsbrevet för företagare

 

Ekonomi- och förvaltningscentralen

Bindningsregister

Ärendehantering

Fotografering och bildpublicering

Videotjänsterna

Kommunrekry

Personalförvaltningen

Ekonomitjänsterna

Webbplats sipoo.fi

Mina tjänster

 

Beskrivning av handlingars offentlighet

Du kan bekanta dig med beskrivning av handlingars offentlighet via den här länken.