Dataskyddsbeskrivningar och dokument gällande hantering av personuppgifter

Då personuppgifter samlas in i ett särskilt användningssyfte bildar de tillsammans ett register. Med dataskyddsbeskrivningarna informeras kunden hur kundens personuppgifter hanteras. Av dataskyddsbeskrivningen framgår bl.a:

  • vem som är registeransvarig för personuppgifter,
  • vilka personuppgifter som ingår i registret,
  • för vilket ändamål personuppgifterna används,
  • till vem personuppgifterna regelmässigt lämnas ut och
  • principerna för skydd av personuppgifterna.

Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade. Vidare information ges av den kontaktperson som finns angiven i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningar sektorsvis

Social- och hälsovårdstjänster

Östra Nylands välfärdsområde svarar för social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2023 samt dataskydd och hantering av personuppgifter i social- och hälsovårdstjänster. Gå till välfärdsområdets webbplats.

Veteranregistret

 

Småbarnspedagogik, utbildning, vardag och fritid

Behandling av personuppgifter på bildningsavdelningen

Kostservicen

 

Samhälle och miljö

Behandling av personuppgifter i avdelningen för teknik och miljö

Kameraövervakningens register

Detaljplanering

Generalplanering

Mätnings- och fastighetsenheten

Sibbo kommuns karttjänsten

Näringslivsenheten och nyhetsbrevet för företagare

 

Koncerntjänster

Bindningsregister

Ärendehantering

Fotografering och bildpublicering

Videotjänsterna

Kommunrekry

Personalförvaltningen

Ekonomitjänsterna

Webbplats sipoo.fi

Mina tjänster

Rapporteringskanal för misstänkta överträdelser

Du kan bekanta dig med beskrivning av handlingars offentlighet via den här länken: